TELEX-PUNK RADIO(LP-PHR RECORDS PH 294)

 

Ännu en gång lyckas PHR RECORDS att ge oss ett tidsdokument. Telex snabba punkrock ger mig hopp….Det är inga långa låtar för det finns ingen låt,över 3 minuter och punk handlar ofta om snabba låtar och korta låtar och det har Telex fattat. De sjunger självklart på tjeckiska och det uppskattar jag. Skön känsla att höra att det fanns såpass bra punk i Tjeckien på 90-talet också. Visst hade muren fallit och öststaterna började att normalisera sig men det var svårt att få höra punk från dessa länder. Telex är verkligen ett band som jag skulle vilja ha hört då men det är ändå kul att få höra de nu. Varför inte kolla in tjeckiska Telex som tyvärr slutade att spela 2005. Reunion kanske? Nej inte det men då får vi hålla tillgodo med denna 20-låtars skiva som är riktigt tight snabbt och bra. Det är många covers på skivan men på tjeckiska av band som Partisans och Exploited till exempel men det låter oftast som egna låtar. Punk på riktigt! Köp för fan! 20/2-2023


********

TELEX-PUNK RADIO(LP-PHR RECORDS PH 294)

 

Once again, PHR RECORDS manages to give us a time document. Telex fast punk rock gives me hope....It's not a long song because there's no song,over 3 minutes and punk is often about fast songs and short songs and Telex has understand. They obviously sing in Czech and I appreciate that. Nice feeling to hear that there was such good punk in the Czech Republic in the 90s as well. Sure, the wall had fallen and the eastern states were beginning to normalize but it was hard to hear punk from these countries. Telex is certainly a band that I would like to have heard then but it's still fun to hear them now. Why not check out Czech Telex which unfortunately stopped playing in 2005. Reunion perhaps? No not that but then we have to keep up with this 20-song record which is really tight fast and good. There are many covers on the album but in Czech by bands like Partisans and Exploited for example but it usually sounds like their own songs. Punk for real! Buy for fuck's sake! 20/2-2023