TELEVISION SECT-TELEVISION PARANOIA(CD-SINGEL-ROOFTOP RECORDS)

 

Detta är en tysk grupp med svenske Ego T Superstar som tidigare varit med i grupper som Chinese Takeaway, Part Time Punks etc. Sådan här musik görs inte så mycket idag. Det är riktigt bra 77-punk och det kanske inte var så överraskande på något sätt. Tyvärr är det bara tre låtar på den här singeln men vi får en ganska klar bild av hur den här gruppen vill låta i alla fall. Tänk er lite Generation X blandat med lite glam inledningsvis i Paranoia i alla fall….Så bra. Det fortsätter i de resterande två låtarna och jag blir riktigt glad av den här musiken för det är ju ändå den här typen av punkrock som en gång för över 45 år sedan fick mig i den underbara världen av punkrock. Som ni förstår kanske så är det absolut inget nytt men det fråntar inte Television Sect att de gör det riktigt jävla bra och deras kärlek till den tidiga punken återspeglas här på ett underbart sätt. 15/7-2022


********

TELEVISION SECT-TELEVISION PARANOIA(CD-SINGEL-ROOFTOP RECORDS)

 

This is a German group with Swedish Ego T Superstar who have previously been in groups such as Chinese Takeaway, Part Time Punks etc. Music like this isn't done much these days. It's really good 77 punk and maybe it wasn't that surprising in any way. Unfortunately, there are only three songs on this single but we get a pretty clear picture of how this group wants to sound anyway. Imagine a little Generation X mixed with some glam initially in Paranoia anyway....So good. It continues in the remaining two songs and I get really happy from this music because it's still this type of punk rock that once over 45 years ago got me in the wonderful world of punk rock. As you can see, it's absolutely nothing new but that doesn't take away from Television Sect that they're doing really damn well and their love of early punk is reflected here in a wonderful way. 15/7-2022