SYSTEMFEJL-MUTANT MINK(CD) Mutant Mink | Systemfejl (bandcamp.com)

 

Danska Systemfejl skicka denna skiva på CD till mig och det är jag glad för. De blandar mellan engelska och danska texter…deras musik då? Det är ganska snabb musik som i till exempel Hevn får mig att tänka på Bad Brains på något sätt och det är väl inte helt fel kan jag tänka. Jag fick bara den känslan när jag hörde låten. Men ni förstår att det är ganska snabb punk i gränslandet mellan punk och hardcore och det är en grupp som är mer än intressant. Än en gång är jag så tacksam för att få höra alla nya grupper på ett sätt som jag kanske inte gjort annars. Systemfejl är en av de grupperna och jag känner någon slags kampkänsla när jag hör deras musik….ett av de bästa danka banden just nu? Kolla in för helvete! 2/8-2023


********

SYSTEMFEJL-MUTANT MINK(CD) Mutant Mink | Systemfejl (bandcamp.com)

 

Danish Systemfejl send this disc on CD to me and I am happy about that. They mix between English and Danish texts... What about their music? It's pretty fast music that in Hevn, for example, makes me think of Bad Brains in some way and that's not entirely wrong I think. I just got that feeling when I heard the song. But you understand that it is quite fast punk in the borderland between punk and hardcore and it is a group that is more than interesting. Once again, I am so grateful to hear all the new groups in a way that I might not have otherwise. Systemfejl is one of those groups and I feel some kind of fighting feeling when I hear their music....one of the best danka bands right now? Check out for gods sake! 2/8-2023