SVÄRTA-CEREMONY(LP-FLYKTSODA #45)

 

Detta är det mest långsamma som Johan har släppt sade han när han lämnade skivan till mig..Texterna är både på engelska och svenska och självklart föredrar jag de på svenska. Med en text som Amnesti så borde den tryckas upp i ansiktet på en brunblå väljare. Jag älskar det långsamma tempot som gruppen har och man får en känsla av blackmetal blandat med gammal svensk progg blandat med hardcore och allt detta med en kvinnlig sång. Jag kan tänka mig att man blir mer än överkörd av Svärta när det kommer till en livespelning för musiken drar sig fram på ett behagligt och överkörande sätt. Av de 8 låtarna så är fem av de på svenska och jag hoppas att det fortsätter så för den här musiken ger så mycket mer på svenska. Kanske inte den mest uppåt musiken jag hört men den är en sådan musik som jag tycker ger mig styrka och så här första arbetsdagen tycker jag att skivan är ett perfekt sätt att inviga arbetsåret med och få styrka av tyngden i deras musik. Ett av årets mest intressanta släpp i Sverige i år i facket för tuff och hård musik. Kan ni vara så dumma så attn i missar skivan…det hoppas jag inte! 18/8-2022


********

SVÄRTA-CEREMONY(LP-FLYKTSODA #45)

 

This is the most slow thing that Johan has released, he said when he handed the record to me.. The texts are both in English and Swedish and of course I prefer them in Swedish. With a text like Amnesti it should be put in the face of a brown-blue voter. I love the slow tempo that the group has and you get a sense of blackmetal mixed with old Swedish progg mixed with hardcore and all this with a female song. I can imagine that you get more than run over by Svärta when it comes to a live gig because the music pulls through in a pleasant and over-driving way. Of the 8 songs, five of them are in Swedish and I hope it continues that way because this music gives me so much more in Swedish. Maybe not the most upbeat music I've heard but it's the kind of music that I think gives me strength and on this first day of work I think the record is a perfect way to inaugurate the work year with and gain strength from the weight of their music. One of the most interesting releases of the year in Sweden this year in the style for tough and hard music. Can you be so stupid that I miss the record... I hope not! 18/8-2022