SUNDSTRÖM, STEFAN-ÖSTAN VÄSTAN OM STRESS OCH PRESS(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG28/BORDER)

Äntligen en ny skiva med Stefan Sundström och det var två år sedan sist. Här är många av låtarna lite tuffare men det klart en låt som Fisk på torra land blir det lugnare takter. Han har dedikerat låtarna till många olika personer och som exempel till Magnus Uggla,Povel Ramel och jag ser inte riktigt kopplingarna där men det gör inget. Men nu fattar jag Blomsterbarn(Uggla).. Hans texter är lekfulla som vanligt och det är inte alltid man förstår de rakt av. Men vad man förstår är att han är trött på mycket här i världen. En låt som Hur många likes till exempel där internet och sociala medier får sig lite skit som är riktigt befogad tycker jag. Das kapital of Scandinavia påminner mig både om Nationalteatern och en gammal grupp som hette Mobben och ni förstår då att det är lite proggigt sådär. Jag har alltid gillat Stefan och denna skivan gör inte saker och ting sämre för det känns som en väldigt lekfull skiva där han visar att han bemästrar både lugna och lite tuffare låtar som till exempel Influenser Flunsa där influencers får sig en känga…Så ni gamla fans kommer inte att bli besvikna och jag hoppas att han kan få lite nya fans också för det borde han få! 26/4-2021

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-ÖSTAN VÄSTAN OM STRESS OCH PRESS(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG28/BORDER)

Finally a new record with Stefan Sundström and it has been two years since last. Here, many of the songs are a little tougher, but of course a song like Fisk på torra land have calmer beats. He has dedicated the songs to many different people and as an example to Magnus Uggla, Povel Ramel and I do not really see the connections there but it does not matter. But now I understand Blomsterbarn (Uggla) .. His lyrics are playful as usual and they are not always understood straight away. But what you understand is that he is tired of a lot in this world. A song like Hur många likes, for example, where the internet and social media get a little shit that is really justified, I think. Das kapital of Scandinavia reminds me of both the Nationalteatern and an old group called Mobben and you will then understand that it is a bit prog like that. I have always liked Stefan and this record does not make things worser because it feels like a very playful record where he shows that he masters both calm and a little tougher songs such as Influencer Flunsa where influencers get some shit too… So you old fans will not be disappointed and I hope he can get some new fans too because he should get it! 26/4-2021

SUNDSTRÖM, STEFAN-DOMEDAGSPREDIKAN(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG21/BORDER)

Att lyssna till en ny Sundström-platta gör mig alltid glad. Ända sedan jag såg honom någon gång på tidigt 90-tal så har jag älskat denne man. Sjukt ändå i första låten Havets kvarnar att jag tanker både på DiLeva och Freddie Wadling i början och detta innan man hör att det är Stefan och det känns lite udda. Stefans texter på den här skivan är som vanligt bra och han är verkligen inte som alla andra. Jag gillar verkligen orgeln som ligger som en domedagsorgel över Havets kvarnar och han har ett lite annorlunda sound än förut men det klart skivan heter Domedagspredikan så där kanske svaret finns. Jag är fascinerad av Stefan och har som sagt varit det sedan tidigt 90-tal när han började som soloartist. Aldrig gjort något dåligt och denna gång har han till och med lyckats bättre än vanligt. 24/9-2019

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-DOMEDAGSPREDIKAN(CD-GAMLESTANS GRAMMOFONBOLAG GG21/BORDER)

Listening to a new Sundström record always makes me happy. Ever since I saw him sometime in the early '90s, I have loved this man. Sick though in the first song Havets kvarnar that I think of both DiLeva and Freddie Wadling in the beginning and this before you hear that it is Stefan and it feels a bit odd. Stefan's lyrics on this record are as usual good and he really is not like everyone else. I really like the organ that lies like a doomsday organ over Havets kvarnar and he has a slightly different sound than before but the clear record is called Domedagspredikan so there maybe the answer is. I am fascinated by Stefan and as I said it has been since the early 90's when he started as a solo artist. Never done anything bad and this time he has even succeeded better than usual. 24/9-2019

SUNDSTRÖM, STEFAN-NU VAR DET 2014(CD UNITED STAGE USMG052)

Stefans tvåhundrade skiva….inte riktigt men har hunnit med en hel del sedan jag såg honom som förband till Köttgrottorna i början av 90-talet…Det är ju inte så ofta som Stefan gör covers(förutom Allan Edwall) men här kör han en Dundertåget-låt och gör det riktigt bra. Annars börjar skivan lugnt med låten Nog som Ola Nyström gjort musiken till…men Stefans röst är som alltid det som räddar musik och texter och allt annat. Det är inte förrän i tredje låten Malena som jag tycker att jag känner igen Stefan och då känns det bra igen. Det är precis så som jag vill höra Stefan och hans karekteristiska röst passar så bra till den musiken han spelar. Så efterhand växer skivan mer och mer och det är en riktigt bra skiva som Stefan presterat….som vanligt! 23/4-2014

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-NU VAR DET 2014(CD UNITED STAGE USMG052)

Stefans two hundred disc .... not really but has managed a lot since I saw him as the opening act for Köttgrottorna in the early 90's ... It's not so often that Stefan do covers (except Allan Edwall) but here he do a Dundertåget song and do it really well. Otherwise, the disc starts quietly with the song Nog as Ola Nyström made ​​the music to ... but Stefan's voice is always there to save the music and lyrics and everything else. It is not until the third song Malena I think I recognize Stefan and it feels good again. It's just the way I want to hear Stefan and his cahrecteristic voice fits so well to the music he plays. So gradually grows disc more and more and it's a really good album that Stefan performed .... as usual! 23/4-2014

SUNDSTRÖM, STEFAN-JONNY DUNDERS ELEKTRISKA CIRKUS(CD-NATIONAL RECORDS NATCD110)

 

Ett nytt livealbum med Sundström är ju aldrig fel och Sundström live är aldrig fel det heller. Lite låtar som man aldrig hört med honom och därav två Västerbrokören-låtar och en Ebba Grön-låt. Här handlar det ju om elektriska versioner av hans låtar och det gillar jag lika mycket som när han själv sitter och plinkar på sin gitarr. För hans röst passar till båda dessa saker och bandet han har med sig är riktigt bra. En sådan här konsert skulle man vilja ha bevittnat och det enda som är tråkigt med den här skivan är at den är för kort för det är bara tio låtar på skivan och jag skulle helt klart vilja ha haft mer av den varan. Stefans version av Slicka Uppåt sparka neråt är suverän och man vill bara hör mer tolkningar av Ebba från Stefans mun…. 13/4-2011

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-JONNY DUNDERS ELEKTRISKA CIRKUS(CD-NATIONAL RECORDS NATCD110)

A new livealbum with Sundström is never wrong and Sundström live is never wrong that either. Some songs which we never have heard with him and there is two Västerbrokören-songs and one Ebba Grön-song. Here it is electric versions of his songs and I like this as much as I like when he sits down and do his own songs only with the guitar too. Because his voice suits well into both of these things so well and the band he have here is really good. A concert like this I would have been to and the only thing which is boring with this record is that is too short and it´s only ten songs on the record and I would have like to have some more of this stuff. Stefans version of Slicka Uppåt Sparka neråt is really good and I want to hear some more versions of Ebba songs from Stfeans mouth. …13/4-2011

SUNDSTRÖM, STEFAN-5 DAGAR I AUGUSTI(CD-NATIONAL RECORDS NATCD104)

En ny skiva med Sundström är aldrig fel. Denne gigant ibland våra antihjältar. En sådan trevlig person så det skulle vara omöjligt att skriva ned en skiva med honom bara på grund av det men det är inga problem för Stefan gör aldrig några dåliga skivor. Med grabbar som Robert Dahlqvist och Stefan Björk bland många andra så har Stefan fått till ännu en klassisk skiva. Inte så mycket har ändrat sig sedan Stefan började med solomusik och det är vi glada för. Han kanske tycker det själv men vi som gillar honom är som sagt glada att han håller sin stil för detta är så jävla bra. Texterna är som vanligt superba och vi känner igen Sabina och Marguerite och det känns som om man är hemma igen. Vispop på svenska när den är som bäst…det är Stefan Sundström det. 1/9-2010

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-5 DAGAR I AUGUSTI(CD-NATIONAL RECORDS NATCD104)

A new record with Sundström is never wrong. This gigantic is among our antiheroes. With a nice person so is it impossible to write down a record with him just because of that but it´s no problem here because Stefan never do any bad records. With guys as Robert Dahlqvist and Stefan Björk among many other people so have Stefan got another classic record. Not so much have he changed his music since he started to do solomusic and that are we happy for. He maybe thinks that himself but we who likes him is really happy that he have his style because this is fucking good. The lyrics is as always superb and we recognize Sabina and Marguerite and it feels like home again. Singer/songwriterpop as it´s best…that´s Stefan Sundström that. 1/9-2010

SUNDSTRÖM, STEFAN-INGENTING HAR HÄNT(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 095) Gött att höra att Stefan äntligen är tillbaks med en ny skiva. Det kommer att ta lite tid att vänja sig vid syntharna som har kommit in i Stefan musik när man mer är van vid akustisk musik. Det man inte behöver vänja sig vid är Stefans texter för de är lika bra som de alltid är och det är inga politiska pekpinnar utan trevliga små berättelser om olika saker och tankar. Så även om det kanske är mer instrument så är det ändå ett lugnare tempo och Stefans röst får mer utrymme än vanligt och det är som Stefan säger…att någon kommer säkert att uttrycka att Stefan kan ju sjunga…Låten om Skogsnäs är ju helt otroligt bra och kan bli en framtida klassiker.   25/11-09

*******

SUNDSTRÖM, STEFAN-INGENTING HAR HÄNT(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 095) It´s good to hear that Stefan finally is back with a record. It will take some time to get used with the synths which have come into Stefan music when you more used to hear acoustic music. The thing you don´t have to be used to is Stefans lyrics which is good as always and they don´t have so much politics because eit´s more small stories about different things and thoughts. So even if it´s more instrument so is it a clamer style and Stefans voice get more space than we´re used to and it´s like Stefan says…that someone will surely say that Stefan can sing…The song about Skogsnäs is really good and will be a future classic song.  25/11-09
STEFAN SUNDSTRÖM & BONGO BRAINS-ROYAL STRAIGHT FLUSH(CD-BB 001)

Jag skriver faktiskt den här recensionen under Stefans namn och det kanske hjälper gruppen Bongo Brains lite grand….Det känns lite konstigt att höra Stefan på engelska men där blir det ännu mer Mick Jagger-likt…..Musikaliskt är det en typ av musik som man faktiskt kan härröra till Stones, blues och skulle jag tänka mig någon annan artist som skulle sjunga det här så skulle Louise Hoffsten passa in. Ni förstår kanske då vad det är för musik…Jag föredrar helt klart Stefan på svenska men det här blir ändå ett härligt avbrott och alla ni som vill ha allt med honom skall investera med en gång.   22/6-09

*******

STEFAN SUNDSTRÖM & BONGO BRAINS-ROYAL STRAIGHT FLUSH(CD-BB 001)

I write this actually under Stefans name and that helps maybe the group Bongo Brains a little…It feels odd to hear Stefan in English but it becames even more Mick Jagger-similar…Musically it´s the type of music which I could say that it sound like Stones, blues and should I imagine to hear any other Swedish artist performing this it could have been Louise Hoffsten which have been suiting in. You understand then what is it for type of music…I likes Stefan more in the Swedish language but this is a really good way to listen to him and you who wants everything with him should invest in this at once.   22/6-09

STEFAN SUNDSTRÖM-FABLER FRÅN BÄLLINGEBRO(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 067)

Äntligen….detta känner jag varje gång Stefan släpper en ny skiva. Med medlemmar från Hellacopters, Soundtrack of our lives tror man kanske att det skall bli världens ös och rockplatta i Stones-anda men det är inte så riktigt. Som vanligt är det Stefans texter som är det stora men Stefans förmåga att skriva melodier skall man inte glömma heller. Vågat är också att lägga in en 16 minuters låt som heter 1900 och när den är bland en av de bästa han gjort blir det inte sämre. Stefan Sundström har ofta kallats vår tids Cornelis/Bellman och det kanske inte är helt fel…och här har han till och med melodisatt en Cornelisdikt(Häst utan tyglar) och det är ett under att han inte är större än han är egentligen. Men det är klart att Hederos påverkar med sitt piano och lite annan ljudbild än man är van vid är det allt.  16/10-06

********

STEFAN SUNDSTRÖM-FABLER FRÅN BÄLLINGEBRO(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 067)

Finally….that way I feel every time Stefan release a new record. With members from Hellacopters, Soundtrack of our lives so can maybe believe that it will be a rockrecord in true Stones-spirit but that´s not the way. As ususal it's Stefans lyrics which is the big thing but Stefans ability to do melodies shouldn´t you forget either. It's really tough to put in a 16 minute long song which is named 1900 and when it's among the best things he´s done it isn´t bad. Stefan Sundström have many times been called our times Cornelis/Bellman and that´s not totally wrong…and here he have also done a song which is a poem from Cornelis (Häst utan Tyglar) and that´s a wonder that he isn´t bigger than he is. But it's obvious that Hederos influence the music with his piano and it's another soundpicture than we´re used to.  16/10-06

SUNDSTRÖM,STEFAN-STOLT MEN INTE NÖJD-GOA LÅTAR SOM INTE FICK PLATS 2002-2004(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 052)

Jag är lite dålig på att ge negativ kritik och det har ni nog märkt genom åren. Stefan har här samlat lite låtar som inte platsat på andra skivor och det kan jag inte förstå att inte deras Stones-pastisch När skönheten kom in till stan gjorde. Hans version av Mona Tumba Slim Club är ju suverän och även låten Signe är en riktigt bra låt. Hans tolkningar av Allan Edwall är väldigt kärleksfulla och hela skivan andas kärlek till musik och Stefan gör väl aldrig några dåliga låtar. Finns det så här mycket outgivet bra material så borde det räcka till en box med denna man.   23/12-04

********

SUNDSTRÖM,STEFAN-STOLT MEN INTE NÖJD-GOA LÅTAR SOM INTE FICK PLATS 2002-2004(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 052)

I´m not so good to give negative critics and that have you surely noticed through the yeatrs. Stefan have collected some songs here which didn´t make it to other records and that can I don´t understand that they didn´t manage to do. Listen to their Stones-pastiche När Skönheten kom in till stan did. His version of Mona Tumbas Slim klubb is also really good and so is the song Signe which is a really good song. He´s versions of Allan Edwall is really lovingful and the whole record is filled with love to music and Stefan never do a bad song. Is there so much material as this which isn´t released it should be enough to a whole CD-box with this man.   23/12-04

STEFAN SUNDSTRÖM-HJÄRTATS MELODI(CD-NATIONAL RECORDS 050)

Med nytt band med medlemmar från Soundtrack och Hellacopters är han tillbaks, allas våran Stefan Sundström. Mannen som har inspirerat så många men aldrig blivit riktigt stor. Han har varit med i Allsång på Skansen, han har blivit intervjuad i Skrutt för tredje gången nu. Läs på intervjusidan om honom. Snickeboa påminner lite  textmässigt om Winnerbäcks Balladen om konsekvenser(eller vad den heter) men faktiskt lite roligare.På Låg sol har Wiehe och Kristina Lugn hjälpt till med texten så ni förstår att många har varit inblandad i denna skiva. Jag tror ingen som har lyssnat på Stefan förut kommer att bli besviken för hans musik är sig ganska lik från förr. Alltid bra texter som får oss att tänka till lite grand. Stefan sjunger med ännu mer attityd än tidigare och i låten Vissna Blommor har en hel orkester kommit till med stråkar och allt. Skitkul att höra Stefan igen för han har verkligen spelglädje och jag vet inte om det beror på hans nya musiker eller ej.   23/8-04

********

STEFAN SUNDSTRÖM-HJÄRTATS MELODI(CD-NATIONAL RECORDS 050)

With members from Soundtrack and Hellacopters is he back, all ours Stefan Sundström. The man which have inspired so many but he have never been so big himself. He has been in Allsång på Skansen, been interviewed for his third time in Skrutt. Read on the interview side about him. Snickeboa reminds me a little about Winnerbäcks Balladen om Konsekvenser(or what it is called) lyrically but it´s a little bit more funny. On Låg Sol have Wiehe and Kristina Lugn helped him with the lyrics so you can understand that many people have been on this record. I don´t think that any person who have listened to Stefan before will be disappointed because his music is really similar and sound as before. Always good lyrics which makes us think a little. Stefan sings with even more attitude than before and in the song Vissna Blommor have he a whole orchestra  with strings and everything. Really fun to hear Stefan again because he´s really happy to play and I don´t know if it depends on his new musicans or not.  23/8-04

SUNDSTRÖM, STEFAN-PAPPA KOM HEM(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 30)

En liveskiva med Stefan Sundström sitter väl aldrig fel och denna skiva är inspelad i Göteborg och Stockholm mellan november 2002 och februari 2003. Det är ingen hitsamling med Stefan precis utan här är det mer okända låtar(för många) och lite covers här och där. Det är några Evert Taube, några Allan Edwall och inledningslåten Il Padrino som inte är hans egna.  Hans sätt att få till de låtarna är underbara och finns det någon som är vår tids Bellman så måste det väl vara denna man. Han lyckas på ett sätt att dupera publiken med ganska enkla medel och man vill att musik skall beröra på detta sätt. Hans har väl egentligen ingen större röst men ändå lyckas han ge musiken en dimension som inte många artister lyckas med och framförallt känner man att han har en närhet till publiken som många saknar.  21/8-03

********

SUNDSTRÖM, STEFAN-PAPPA KOM HEM(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 30)

A liverecord with Stefan Sundström is never wrong and this record is recorded in Gothenburg and Stockholm between november 2002 and february 2003. It´s no hitcompilation precisely with Stefan because here it´s more unknown songs(for many people) and some covers here and there. It´s some Evert taube, some Allan Edwall and the first song Il Padrino which isn´t his own songs. His way to makes the songs is wonderful and is there anyone who is our times Bellman must it be this man. He manage to take the audience with really simple “tricks” and I want that music will touch this way. He have no big voice but he manage to give the music a new dimension every time he do a song and that thing many artists don´t have and you can feel the closeness to the audience which also many artists missing.  21/8-03

SUNDSTRÖM,STEFAN-SUNDSTRÖM SPELAR ALLAN(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 006)

När jag intervjuade Stefan Sundström så frågade jag honom om han inte kunde göra en cover Cd med Bellman men han vägrade men nu har han gjort en med Allan Edwall låtar. Det gör han helt rätt i även om hans egna låtar kanske är ett strå vassare men har gjort de till att låta såpass egna så det är egentligen inga problem. Allans texter var tänkvärda och är tänkvärda ännu och sådant gillar jag skarpt. Kolla även in Allan Edwalls egna saker om ni tycker detta är bra. Allan Edwall var Sveriges första rebell, nja Bellman kom väl först men sedan och Sundström är Edwalls tronarvinge. Bra visrock blandat med en del tuffare saker är detta och om inte detta blir en storsäljare så.... 15/8-02

********

SUNDSTRÖM,STEFAN-SUNDSTRÖM SPELAR ALLAN(CD-NATIONAL RECORDS NATCD 006)

When I interviewed Stefan Subdström once upon a time I asked him to do a cover CD with Bellman but he refused but now he have done an Allan Edwall record instead. He have done the right thing even if his own songs is a little better but he have let these songs sound like his own songs so it´s no problem. Check out Allan Edwalls own things also if you like this and notice that Allan Edwall was Swedens first bele, no not maybe Bellman was first and Sundström is the man to take over after him. Good singer/songwriterstyled music mixed with some tougher things and if this not sells much i don´t know what.....15/8-02

SUNDSTRÖM,STEFAN-DEN LILLA BÄCKEN(CD-SINGEL NATIONAL STEFFEPROMO 001)

Bara en låt på denna skivan och det är inte mycket. Jag vet inte om den kommer att säljas eftersom den har namnet Steffepromo 001 men i alla fall. Den kommer från det kommande albumet Sundström spelar Allan och det är ett gäng Allan Edwalltolkningar och denna låten gör han väldigt bra. Han har fått till sitt eget sound på låten och nu väntar vi på fullängdaren.  3/6-02

*******

SUNDSTRÖM,STEFAN-DEN LILLA BÄCKEN(CD-SINGEL NATIONAL STEFFEPROMO 001)

Only one song on this record and that´s not too much. I don´t know if it´s going to be selled because it has the name Steffepromo 001 but in every case. It comes from the coming album where Sundström is playing Allan Edwall songs and this song he does very good. He have got his own sound on it and now we´re waiting for the fullength.  3/6-02