SUGGORNA-SLUTA KNULLA(LP)

Jag gjorde ett undantag för Jörgens skull och skriver lite om en LP som jag köpt. Blir förvirrad, den släpptes 2023 men är inspelad 2019 och 2022 men på Discogs står det 2013. Med låttitlar som Skit i mig, Du ska få och Slaktaren från St Petersburg ger oss ”gubbarna” i Suggorna en riktigt bra skiva. Det är snabb punk och titellåten tänker jag lite på ett tidigt Asta Kask även om de inte så ofta tar sådana ord i sin mun men det är väl mycket att det är snabbt på svenska och en hel del melodier. Det är låtar som är inspelade före pandemin och efter pandemin. På Turister får jag en lite aning om att KSMB också är ett av husbanden kanske? Min favoritlåt på Sida 1 är sista låten Skit i mig som kanske inte är någon munter historia. De nya låtarna som är på Sida B håller ungefär samma stil och Suggorna har ett eget sound trots att jag kanske har nämnt några namn. Ett tuffare Bitch Boys kom jag att tänka på i En själ i cement…fråga mig inte varför. Bra texter och det är väl så här punktexter ”ska” vara egentligen. Man bryr sig om medmänniskor, orättvisor och annan skit i världen. Vi punkare kanske inte löser något men säg inget om att vi inte bryr oss. Suggorna bryr sig och på samma gång låter deras snabba punk riktigt bra. Ett givet köp! Skynda…det finns bara 200 ex. 25/10-2023


********

SUGGORNA-SLUTA KNULLA(LP)

I made an exception for Jörgen's sake and write a little about an LP that I bought. Getting confused, it was released in 2023 but was recorded in 2019 and 2022 but on Discogs it says 2013. With songtitles like Skit i mig, Du ska få and Slaktaren från St Petersburg gives us the "old men" in Suggorna a really good record. It's fast punk and the titletrack, I think a little about an early Asta Kask even if they don ́t often take such words in their mouth but it ́s a lot that it ́s fast in Swedish and a lot of melodies. These are songs that were recorded before the pandemic and after the pandemic. On Turister  I get a little bit of an inkling that KSMB is also one of the house bands maybe? My favorite song on Page 1 is the last song Skit i mig which may not be a cheerful story. The new songs which is on Side B have the same style and Suggorna have an own sound even if I have mentioned some names. A tougher Bitch Boys came to mind in En själ i Cement... Don't ask me why. Good lyrics and that ́s the way punklyrics "should" be really. You care about fellow human beings, injustice and other shit in the world. We punks may not solve anything but don ́t say anything about that we don ́t care. Suggorna care and in the same time their fast punk sounds really good. A given purchase! Hurry up... There are only 200 copies. 25/10-2023