SUGAR RATS-SUGAR RATS(10-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 9)

 

10-tummare är ju ett trevligt format för det blir varken för lite eller för mycket tid. Sugar RATS har nu släppt denna på nystartade Bollmora Rekords som är ett riktigt aktivt litet bolag. Jag gillar verkligen den här gruppen och deras punkdoftande musik. Tänker på Sator ibland och jag tror mycket av det beror på sångaren även om såklart musiken har drag av dem också. Men jag absolut inte att detta är något slags plagiat på Sator utan gruppen står helt klart på egna ben. 6 låtar som verkligen ger oss eller rättare sagt i alla fall mej det som jag vill ha. stökig punkrock och här har det lyssnats en hel del på 77-punk och She´s the Cure är min absoluta favorit på skivan. Skivan klockar in på 15 minuter och det gör inget för jag kommer att sätta på den om och om och om igen. Grabbarna ser inte purunga ut på bilderna men de vet verkligen hur stökig punk rock n roll ska spelas. Jag vill ha mer…….ge mig mer! 25/1-2023


********

SUGAR RATS-SUGAR RATS(10-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 9)

 

After all, 10-inchers are a nice format because there will be neither too little nor too much time. Sugar RATS has now released this on the newly started Bollmora Rekords which is a really active small company. I really like this group and their punk-smelling music. Think of Sator sometimes and I think a lot of it is because of the singer although of course the music has traces of them as well. But I certainly don't think this is some kind of plagiarism on Sator, but the group is clearly on its own two feet. 6 songs that really give us or rather at least me what I want. messy punk rock and here there has been a lot of listening on 77-punk and She's the Cure is my absolute favorite on the record. The record clocks in at 15 minutes and it doesn't matter because I'm going to turn it on over and over and over again. The guys don't look so young in the pictures but they certainly know how messy punk rock n roll should be played. I want more.......give me more! 25/1-2023