STEEL WOODS-ALL OF YOUR STONES(CD-THIRTY TIGERS WDS318)

 

Efter en tyst inledning i introlåten Intro(fyndigt namn på ett intro 😉) så sätter skivan igång och det ä ren typ av musik som tilltalar mig faktiskt. På Discogs står de som ett countryband men i Out of the Blue låter de tuffare än så måste jag säga. Southern Rock är nog en bättre benämning på deras musik och det kanske inte är min favoritstil men jag kan uppskatta det ibland. Men ända sedan Lynyrd Skynyrds låt Sweet Home Alabama har kärts av coverband världen över så har jag haft lite svårt för stilen men jag börjar nog bli vuxen nu. Jag ser och hör nu att de gör en cover av Lynyrd Skynyrds I need you med en person som heter Ashley Monroe och jag börjar uppskatta southern rock mer och mer. Det svänger ju och på en rätt dag kanske jag kommer att sätta på detta igen. Så gillar ni den typen av musik så ska ni inte tveka en sekund. De har tydligen gjort covers av Black Sabbath låtar på sina första två album…det skulle jag vilja hört här med! 1/6-2021


******

STEEL WOODS-ALL OF YOUR STONES(CD-THIRTY TIGERS WDS318)

After a quiet introduction to the intro song Intro (ingenious name for an intro 😉), the album starts and it's the kind of music that actually appeals to me. At Discogs they stand as a country band but in Out of the Blue they sound tougher than that I must say. Southern Rock is probably a better name for their music and it may not be my favorite style but I can appreciate it sometimes. But ever since Lynyrd Skynyrd's song Sweet Home Alabama has been done from cover bands around the world, I've had a bit of a hard time with the style, but I'm probably starting to grow up now. I see and hear now that they are doing a cover of Lynyrd Skynyrd's I need you with a person named Ashley Monroe and I am starting to appreciate southern rock more and more. It swings and on the right day maybe I will put this on again. If you like that kind of music, you should not hesitate for a second. They have apparently done covers of Black Sabbath songs on their first two albums… I would love to hear that here! 1/6-2021