SPÖGELSE-SPÖGELSE(WELFARE SOUNDS AND RECORDS)

Först satte jag på skivan på 33 varv men det lät ganska bra då också. Men deras snabba musik passar helt klart bättre på 45 varv. Det är en skön upplevelse för det är punk på samma gång som man kan höra vissa metalinfluenser och Motörhead ligger där i bakgrunden och maler i mitt huvud men jag tror mycket beror på deras snabba lite mullrande sound. Lite desperat på något sätt och det är verkligen musik jag gillar det här för här får man inte många chanser till återhämtning och det är så musik ska vara, tuff skitig, snabb och den här gruppen vill jag gärna höra mer av snart. Gärna en LP till snart så fort de har material eftersom det är såpass bra kvalitet på det här. Vill ni bli överkörda av musik så är nog Spögelse den gruppen som ska göra det. Texterna kanske inte är de mest positiva men vad gör det när musiken gör mig positiv. 18/9-2023  


********

SPÖGELSE-SPÖGELSE(WELFARE SOUNDS AND RECORDS)

At first I put the record on 33 rpm but it sounded pretty good then too. But their fast music is clearly better suited at 45 rpm. It's a nice experience because it's punk at the same time you can hear some metal influences and Motörhead is there in the background grinding in my head but I think a lot is due to their fast little rumbling sound. A bit desperate somehow and it's really music I like this because here you don't get many chances for recovery and that's how music should be, tough dirty, fast and this group I would love to hear more of soon. Preferably another LP soon as they have material because it is such good quality on this. If you want to be run over by music, Spögelse is probably the group that should do it. The lyrics may not be the most positive but what does it do when the music makes me positive. 18/9-2023