SOCIAL DISTANCE-TRUE DISTANCE EP(CD)

 

Tre låtar är  ju inte så mycket att skriva en recension på egentligen. Detta är ju ganska vanlig hardcore men vad som skiljer sig från andra grupper tycker jag är sångarens röst som jag inte kan förklara utan ni måste lyssna på honom för han låter mer som han skulle sjunga i ett oiband. Annars är det väl hardcore på amerikanska vis som vi har vant oss att höra den som är Social Distances grej. Bra namn på en grupp i pandemitider är det i alla fall och jag råder er att lyssna till gruppen annars kommer de och tar er….för de låter arga och är säkert hårda killer 😉  Som sagt lite mer låtar skulle jag vilja ha för att göra en fullständig recension men att det handlar om traditionell hardcore kan vi i alla fall inte göra avkall på. 19/8-2021


*******

SOCIAL DISTANCE-TRUE DISTANCE EP(CD)

Three songs is not so much to write a review on really. This is quite ordinary hardcore but what differs from other groups I think is the singer's voice which I can not explain but you have to listen to him because he sounds more like he would sing in an oiband. Otherwise, it is probably hardcore in the American way that we have become accustomed to hearing the thing that is Social Distance's thing. Good name for a group in pandemic times it is in any case and I advise you to listen to the group otherwise they will come and take you… .because they sound angry and are certainly tough guys 😉 As I said a little more songs I would like to do a complete review, but that it is about traditional hardcore, we can not give up in any case. 19/8-2021