SOCIAL DECLINE-HELLS GATE(LP-FIRESTARTERS PR 004)

 

Jag fick denna skiva från gruppen tillsammans med en Snygg t-shirt. Han sade att jag kan recensera den om den vill för skivan har ju fyra år på nacken men det är ju inte så mycket. Snabb metal med inslag av både från thrash och jag tycker mig höra punk här också. Texterna hörs bra och det gillar jag. Kanske inga nya riff som kommer fram här men det tar inte ifrån dem att de gjorde ett riktigt bra album även 2019. Med låtar som March of the Apocalypse, Hells Gate så förstår ni att det kanske inte alltid är så positiva texter men jag får en positiva styrka av gruppen…det måste jag säga. Sådan här musik är alltid bra att träna till för det känns som om man får mycket mer styrka när man lyssnar på snabb och tuff musik. Jag gillar deras tunga riff och stil överhuvudtaget och dessa danskar ska ni kolla in och självklart ska ni investera i denna skiva plus Beyond the Gates som kom tidigare 2023.. 28/6-2023


*******

SOCIAL DECLINE-HELLS GATE(LP-FIRESTARTERS PR 004)

 

I got this record from the group along with a nice t-shirt. He said I can review it if it wants because the album is four years old, but it's not that much. Fast metal with elements of both from thrash and I think I hear punk here too. The lyrics are heard well and I like that. Maybe no new riffs coming up here but that doesn't take away from them that they made a really good album even in 2019. With songs like March of the Apocalypse, Hells Gate, you understand that it may not always be so positive lyrics but I get a positive strength from the group... I have to say that. Music like this is always good to practice because it feels like you get a lot more strength when you listen to fast and tough music. I like their heavy riffs and style in general and these Danes you should check out and of course you should invest in this record plus Beyond the Gates that came earlier in 2023. 28/6-2023

SOCIAL DECLINE-BEYOND THE GATES(LP-AUTOTUNE RECORDS)

 

Danskar som är riktigt tuffa. Står som hardcore/thrash på Discogs och det känns väl som en bra beskrivning på deras musik. Får lite känslan av ett tidigt Metallica eller något sådant och det passa väl bra med tanke på att Lars Ulrich från Metallica är dansk. Det är tufft på ett skönt sätt och när band som spelar metal låter såhär så känner man någonstans att punk och hardcore inte är så långt borta och det tror jag inte det är för Social Decline. Men jag tror i slutändan att det är thrashmetal som är vinnaren här om vi måste utse någon sådan för det är nog mer åt det hållet den här musiken lutar. Det är en så skön känsla att bara låta sådan här hård musik smälta din hjärna och få dig att bara flyta bort i någon surrealistisk värld…vad säger jag nu? Men jag njuter faktiskt av den hårda musiken och ibland lugnar de ner det inledningsvis som i början på Weight of a broken dream men i slutändan är det det hårda som är kontentan av deras musik…Brutalt och bra. 20/2-2023


********

SOCIAL DECLINE-BEYOND THE GATES(LP-AUTOTUNE RECORDS)

 

Danes who are really tough. Stands as hardcore/thrash on Discogs and it feels like a good description of their music. Gets a bit of the feeling of an early Metallica or something like that and it's a good fit considering that Lars Ulrich from Metallica is Danish. It's tough in a nice way and when bands playing metal sound like this, you feel somewhere that punk and hardcore aren't that far away and I don't think it's for Social Decline either. But I think ultimately it's thrashmetal that's the winner here if we have to name someone like that because it's probably more in the direction this music leans. It's such a nice feeling to just let this kind of hard music melt your brain and make you just float away in some surreal world... What do I say now? But I actually enjoy the hard music and sometimes they calm it down initially like at the beginning of Weight of a broken dream but in the end it's the hard that's the gist of their music... Brutal and good. 20/2-2023