SOCIAL DECLINE-BEYOND THE GATES(LP-AUTOTUNE RECORDS)

 

Danskar som är riktigt tuffa. Står som hardcore/thrash på Discogs och det känns väl som en bra beskrivning på deras musik. Får lite känslan av ett tidigt Metallica eller något sådant och det passa väl bra med tanke på att Lars Ulrich från Metallica är dansk. Det är tufft på ett skönt sätt och när band som spelar metal låter såhär så känner man någonstans att punk och hardcore inte är så långt borta och det tror jag inte det är för Social Decline. Men jag tror i slutändan att det är thrashmetal som är vinnaren här om vi måste utse någon sådan för det är nog mer åt det hållet den här musiken lutar. Det är en så skön känsla att bara låta sådan här hård musik smälta din hjärna och få dig att bara flyta bort i någon surrealistisk värld…vad säger jag nu? Men jag njuter faktiskt av den hårda musiken och ibland lugnar de ner det inledningsvis som i början på Weight of a broken dream men i slutändan är det det hårda som är kontentan av deras musik…Brutalt och bra. 20/2-2023


********

SOCIAL DECLINE-BEYOND THE GATES(LP-AUTOTUNE RECORDS)

 

Danes who are really tough. Stands as hardcore/thrash on Discogs and it feels like a good description of their music. Gets a bit of the feeling of an early Metallica or something like that and it's a good fit considering that Lars Ulrich from Metallica is Danish. It's tough in a nice way and when bands playing metal sound like this, you feel somewhere that punk and hardcore aren't that far away and I don't think it's for Social Decline either. But I think ultimately it's thrashmetal that's the winner here if we have to name someone like that because it's probably more in the direction this music leans. It's such a nice feeling to just let this kind of hard music melt your brain and make you just float away in some surreal world... What do I say now? But I actually enjoy the hard music and sometimes they calm it down initially like at the beginning of Weight of a broken dream but in the end it's the hard that's the gist of their music... Brutal and good. 20/2-2023