ŚMIERC-PARANOJA(CD-NIKT NIC NIC WIE NNNW194CD)

 

Andra skivan med detta svenska band som sjunger på polska. 7 låtar av yppersta hardcoreklass. I skivans mittuppslag står det “Kommer aldrig säga upp med hakan, kommer bara be dig upp med näven” och de orden kommer också i låten Muren och det är ju en mening som verkligen lyfter upp mig. Många av texterna ör texter, poem som de satt musik till. I Yxan har de till och med lånat några ord från den gamla polska gruppen Siekiera. Musikaliskt är det så förbannat bra och deras snabb punk med kvinnlig sång av Ninka får det hela att låta precis som hon har en patch med Vice Squad och blanda detta med hardcore på polska. Det går inte alltid vansinnigt snabbt och ibland blandar de upp det med lugnare partier och det gör låtarna gott. Inte heller så att det är låtar som klockar in på en minut eller en och en halv utan här är det längre låtar också. Det känns som om de gör något nytt fastän vi hört liknande musik förut och det är helt klart en av 2022 mest intressanta skivor hittils och det är bara den 19 januari idag men jag tror jag kommer att hålla denna utgivning högt när vi summerar året och svensk hardcore. 19/1-2022


********

ŚMIERC-PARANOJA(CD-NIKT NIC NIC WIE NNNW194CD)

Second album with this Swedish band singing in Polish. 7 songs of the best hardcore class. The album's middle spread reads "Will never say up your chin, will just ask you up with your fist"(“Kommer aldrig säga upp med hakan, kommer bara be dig upp med näven” ) and those words also come in the song Muren and it's a sentence that really lifts me up. Many of the lyrics are lyrics, poems to which they set music. In Yxan they have even borrowed a few words from the old Polish group Siekiera. Musically it is so damn good and their fast punk with female singing by Ninka makes it all sound just like she has a patch with Vice Squad and mix this with hardcore in Polish. It doesn't always go insanely fast and sometimes they mix it up with quieter parties and that does the songs good. It's also not that it's songs that clock in at a minute or a minute and a half, but here they are longer songs too. It feels like they're doing something new even though we've heard similar music before and it's clearly one of 2022's most interesting records so far and it's only January 19 today but I think I'll keep this release high when we sum up the year and Swedish hardcore. 19/1-2022

SMIERC-GODZINA PUSTA(CD-NIKT NIC NIE WIE NNNW 189)

 

Jag förstår inte riktigt men detta är en svensk grupp som sjunger på polska på ett polskt skivbolag. Jag tror att det är en LP egentligen men jag fick den på CD. Med medlemmar från Stockholm Pigs, Abductee S.D., Clutches, Idiot Ikon och Imperial Leather så ska det bli intressant att lyssna. Det börjar riktigt intressant och på den vägen är det. Med en tjej på sång så blir det mer än intressant. Någon slags blandning av d-takt, anarkopunk och gammal polsk punk och allt detta av ett svenskt band. Jag älskar det och deras punkrock eller snarare hardcore tilltalar mig mer än lovligt. Tänker på grupper som Protestera, Dezerter såklart och en hoper av andra bra politiska band och det känns som om denna grupp också är väldigt politiskt. Ett roligt och udda grepp av en svensk grupp att sjunga på polska. Jag sjunger med fast jag inte fattar ett dyft men jag gillar det jag hör och sätter på skivan igen…. 18/10-2018


********

SMIERC-GODZINA PUSTA(CD-NIKT NIC NIE WIE NNNW 189)

I do not really understand but this is a Swedish group singing in Polish on a Polish record label. I think it's an LP really but I got it on CD. With members from Stockholm Pigs, Abductee S.D., Clutches, Idiot Ikon and Imperial Leather, it will be interesting to listen to. It starts really interesting and on that way it is. With a girl on vocals, it will be more than interesting. Some sort of d-beat, anarchopunk and old Polish punk and all this of a Swedish band. I love it and their punkrock or rather hardcore appeals to me more than legally. Thinking of groups like Protestera, Dezerter, of course, and a pile of other good political bands, and it seems that this group is also very political. A fun and odd grip of a Swedish group singing in Polish. I'm singing along even if I do not get a clue what they sing about but I like what I hear and put on the disc again .... 18/10-2018