SMALL TOWN KICKS-SILENCE(LP-ROOM10 RECORDS 001)

 

Dessa danska gentlemän har kommit upp i ålder men det hindrar de inte från att spela punkrock. Ni förstår kanske då att det är punk på det tidigare sättet och den punk som jag växte upp och som de säkert har gjort också. Det är mycket melodier och jag kan tänka mig att det har rullat en del Stooges, Iggy och Godfathers på deras skivspelare genom åren. De har ett skönt sound i titellåten och jag får någon slags domedagskänsla när jag lyssnar på den låten. All in my head är en annan favorit på skivan och de har verkligen låtar som har textrader som verkligen fastnar och är lätta att sjunga med i. Men jag gillar det lite tyngre soundet de har på sin skiva och det låter inte som alla andra. Jag får en känsla av att de har trakterat sina instrument ganska länge och att de inte bryr sig om trender utan att de verkligen gör en stil av punk som de älskar. Jag tycker verkligen att ni ska ge gruppen chansen för de har ett sound som ger mersmak. De lite mer än 30 minuterna går fort i Small Town Kicks värld och jag sätter på skivan igen för att njuta av deras musik. Tänker lite på Leather Nun ibland också men vet inte varför? KÖP FÖR FAN! 22/11-2023


********

SMALL TOWN KICKS-SILENCE(LP-ROOM10 RECORDS 001)

 

These Danish gentlemen have come up in age but that doesn ́t stop them from playing punkrock. You can maybe understand then that it is punk in the earlier way and the punk that I grew up and that they surely have done too. It ́s a lot of melodies and I can imagine that it have been some Stooges, Iggy and Godfathers on their turntables through the years. They have a nice sound in the titletrack and I get some kind of doomsday feeling when I listen to that song. All in my head is another favorite on the record and they really have songs that have lyrics that really sticks and is easy to sing along to. But I like the slightly heavier sound they have on their record and it doesn ́t sound like everyone else. I get the feeling that they have been playing their instruments for a long time and that they don ́t care about trends and that they really do a style of punk that they love. I really think that you should give the group the chance because they have a sound that makes you want more. The little more than 30 minutes goes fast in the world of Small Town Kicks and I put on the record again to enjoy their music. I think a bit about Leather Nun sometimes too but I don't know why? BUY FOR FUCK'S SAKE! 22/11-2023