SLOB78-HELVETES FÖRBANNADE JÄVLA SKIT(LP-SOCKIPLAST RECORDS SOCK0007)

 

Den här albumtiteln kommer från Slobobans Undergångs gamla Passiv Bög och här är det Staffan Hassling som med kompisar har gjort ny musik tillsammans med en cover av Fy fan för att bli 65 av Grisen Skriker där Jönsson, Brodde, Kai Martin, Staffan Hassling och Tobbe från Bruset är med och sjunger med. Staffans son Noel är med på gitarr på någon låt också ochj Kai Martin hjälper till på Nittionhundrasjuttiofem också. Jag satte på sida b först men det kanske inte gör något. Vad som slår mig i Fet ful och grå är att det är väldigt likt Attentats nya skiva och det tuffa soundet de har på vissa låtar där. Men det är inte så långt ifrån Slobobans sound heller och det är ju kanske inte så konstigt eftersom Staffan sjunger där med. Men lite av soundet får mig att tänka lite på tidiga Lädernunnan ibland också. Texterna är bra och jag är så jävla positivt överraskad av denna skiva. Jag vet inte hur gamla de andra medlemmarna är men Staffan har väl precis som jag passerat 60-strecket och det är imponerande att vi gamlingar orkar och framförallt spelar såpass vital musik. Med låttitlar som Vanlig jävla måndag, Fy fan för att bli sextiofem (Grisen Skriker) och Det kunde vara värre. Fiolen på Det kunde vara värre är genialisk. Fotoalbum har vi ju hört förut eftersom den funnits på Spotify innan. Texten är lite annorlunda och jävligt kul text men låten är så jävla bra.  B-sidan avslutas med den lugna Släck inte än och här inser jag att jag tog fel sida först för den låten är en sådan där typisk avslutningslåt. Sida a med Nittonhundrasjuttifem då man själv var 12 år är en ösig punklåt som osar nostalgi…Roligt att det kändes så långt till att bli 65 första gången man hörde Grisen Skriker sjunga om hur hemskt det skulle vara att bli 65. Nu fortsätter man att lyssna på punk och tänker inte på det så mycket…Fy fan för att bli 95. På Välkommen till Kyrktorget har ju ett skönt skasound. En av de bästa skivorna i år helt klart och Slob78 måste alla som gillar svensk punk kolla in. Sortera på svensk punk när den är som bäst, vital punk….18/12-2023


*********

SLOB78-HELVETES FÖRBANNADE JÄVLA SKIT(LP-SOCKIPLAST RECORDS SOCK0007)

 

This album title comes from Slobobans Undergångs old Passiv Bög and here it is Staffan Hassling who with friends have made new music together with a cover of Fuck to become 65 of Grisen Skriker where Jönsson, Brodde, Kai Martin, Staffan Hassling and Tobbe from the noise are singing along. Staffan's son Noel is on guitar on some song too and Kai Martin helps out on 1975 too. I put on page b first but it might not do anything. What hits me in Fet ful och grå is that it ́s very similar to Attentats new record and the tough sound they have on some songs there. But it ́s not so far away from Sloboban's sound either and that ́s maybe not so strange because Staffan sings there too. But a little bit of the sound makes me think a little about early Lädernunnan sometimes too. The lyrics are good and I'm so fucking positively surprised by this record. I don ́t know how old the other members are but Staffan have just like me passed the 60 yearsmark and it ́s impressive that we old-timers have the energy and play so vital music. With song titles like Vanlig jävla måndag, Fy fan för att bli sextiofem (Grisen Skriker) and Det kunde vara värre The violin on  Det kunde vara värre is genious. We've heard Fotoalbum before because it's been on Spotify before. The lyrics are a little bit different and fucking fun lyrics but the song is so fucking good. The B-side ends with the calm Släck inte än and here I realize that I took the wrong side first because that song is one of those typical closing songs. Side a with Nittonhundrasjuttifem when you were 12 years old is a fast punksong which oozes nostalgia... It ́s funny that it felt so far to be 65 the first time I heard Grisen Skriker sing about how horrible it would be to be 65. Now you continue to listen to punk and don ́t think about it so much... Damn it to be 95. Välkommen till Kyrktorget has a nice skasound. One of the best records this year and Slob78 must everyone who likes Swedish punk check out. Sort on Swedish punk at its best, vital punk....18/12-2023