SLAVERIET-ETT SMÅSKALIGT KRIG(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 068)

Det var ett tag sedan nu men väntan är över och Slaveriet har behållit sitt ilskna sound som ligger lite i trallpunklandet på samma gång som jag tycker att sångerskan kanske ligger i hardcorelandet. Det är svårt att inte gilla Slaveriet och varför skulle man ens tveka över att gilla dem för sådan här punkmusik är så befriande och så skön bara att skrika ut känslor av diverse slag. Sedan gör det ju inte saken sämre att det är en kvinnlig sångerska till punkmusik och dessutom på svenska…kan inte bli mycket mer som jag kan begära egentligen eftersom jag gillar alla dessa ingredienser. Så om ni inte köper denna skiva så blir jag besviken på er för ni kan inte missa ett av Sveriges bästa punkband. Deras texter är kanske ganska typiskt punkiga men det skulle kännas konstigt om de sjöng om kärlek, blommor och bin etc för sådan här aggressiv punkmusik ska handla om det som Slaveriets låtar gör…tycker jag i alla fall. Kan bli en av årets plattor 2023. 15/9-2023


********

SLAVERIET-ETT SMÅSKALIGT KRIG(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 068)

It's been a while now but the wait is over and Slavery has kept its angry sound that is a bit in the trallpunkland at the same time as I think the singer might be in hardcore land. It's hard not to like Slaveriet and why would you even hesitate to like them because punk music like this is so liberating and so nice just to shout out emotions of various kinds. Then it does not make things worse that it is a female singer to punk music and also in Swedish... can't get much more that I can ask for really because I like all these ingredients. So if you do not buy this album, I will be disappointed in you because you can not miss one of Sweden's best punk bands. Their lyrics are perhaps quite typically punk but it would feel strange if they sang about love, flowers and bees etc because this kind of aggressive punk music should be about what Slaveriets songs do... I think anyway. Could be one of the records of the year in 2023. 15/9-2023

SLAVERIET-SKULDFRI(LP+CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 042)

 

En skiva som till slut inte blev så försenad som Per trodde utan jag tror att den damp ner hos honom samma dag som den skulle släppas på grunda av coronaviruset etc. Det här gick fort ….vad då tänker ni. Att Slaveriet blev ett ganska intressant band till ett av de mest intressanta band i punksverige idag. Jag är ju barnsligt förtjust i när en tjej sjunger i ett punkband och det har kommit många bra band i denna genre sista åren som Lastkaj , Kardborrebandet, Världen Brinner etc och nu då Slaveriet som jag tycker är riktigt bra. När ett band har bra melodier, bra texter, snabb musik så är det något som brister i mig och då menar jag på ett bra sätt. När jag hör denna skiva så vill jag bara ställa mig upp och dansa loss och jag vill bara låta högerhanden resa sig över mitt huvud och jag känner en kamplusta. Med låtar som Sådana som oss, Sätt mig i brand och Ta min själ så är det svårt att inte älska denna grupp. Jag tränar ju i mitt garage och där har jag min vinylspelare och när man får på en sådan här skiva så är det svårt att inte tycka att träning är kul eller i varje fall träningen förenklas något enormt med rätt musik. Gillar ni de grupper jag nämnde så kommer ni att älska Slaveriet!  2/4-2020


********

SLAVERIET-SKULDFRI(LP+CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 042)

A record that eventually did not get as delayed as Per thought but I think it steamed down on him the same day it was to be released due to the corona virus etc. This went fast… .what then you think. That Slaviet became a pretty interesting band to one of the most interesting bands in punk Sweden today. I am childishly fond of when a girl sings in a punk band and there have come many good bands in this genre in recent years such as Lastkaj, Kardborrebandet, Världen Brinner etc and now Slaveriet which I think is really good. When a band has good melodies, good lyrics, fast music then something is going on in me and then I mean in a good way. When I hear this record I just want to stand up and dance loose and I just want to let the right hand rise over my head and I feel in a fighting mood. With songs Sådana som oss, Sätt mig i brand and Ta min själ, it's hard not to love this group. I work out in my garage and there I have my vinyl player there and when you get on such a record it is hard not to think that training is fun or at least the training simplifies something huge with the right music. If you like the groups I mentioned, you will love Slaveriet! 2/4-2020

SLAVERIET-NÄR RÖKEN LAGT SIG(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 028)

Med medlemmar bland annat från Frost och Asta Kask så hoppas man ju på att det ska låta lite som dem. Självklart låter det inte som de banden eftersom det är en tjej kallad Loppan på sång så då kan det inte ju låta som ett band med en man i fronten. Men Loppan sjunger riktigt bra tycker jag och hennes röst passar ypperligt in till musiken. Musiken då? Någon slags trallpunk blandat med hårdare saker och jag skulle nästan vilja utnämna de till ett svenskt svar på Vice Squad. I min värld är det en hyllning i alla fall och varför inte kolla in gruppen. Visst grupper som Lastkaj 14 dyker förbi min hjärna också men Slaveriet låter egna och det är mycket tack vare Loppan tycker jag. Kul att Bjurre är igång med sina trummor igen! Härskare och Slavar låter som ett tuffare Tant Strul… 15/3-2018


********

SLAVERIET-NÄR RÖKEN LAGT SIG(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 028)

With members from Frost and Asta Kask, one hopes that it will sound like them. Of course, it does not sound like those bands because it's a girl called Loppan which is singer of the songs, then it does not sound like a band with a man in the front. But the Loppan sings really well, I think and her voice fits well into the music. The music then? Some kind of trunk punk mixed with harder things and I would almost like to appoint them to a Swedish response to the Vice Squad. In my world, it's a good thing anyway and why not check out the group. Certain groups like Lastkaj 14 goes along in my brain too, but Slaveriet makes it own and it's a lot of thanks to Loppan I think. Cool that Bjurre is drumming again with his drums! Härskare och Slavar sounds like atougher Tant Strul. 15/3-2018