SKURKLANDET-DET STORA INGENTING(CD-HAVET BRINNER HAVBRI 1006)

Jag tror inte denna skiva finns på CD men jag fick denna promo Cd i alla fall. Skivan var lite sprucken så jag kunde inte lyssna på den men som tur var kunde jag rippa den i datorn och lyssna på detta. Skurklandet fortsätter övertyga mig med sin febriga musik och en sångare med väldigt mycket känslor. Någonstans mellan svensk punk och visrock ligger faktiskt Skurklandet och jag skulle nog vilja säga att detta är bland det mest intressanta och annorlunda som Sverige har att erbjuda idag i musikväg. Jag älskade en grupp som hette Saidi och Kollektivet en gång i tiden och det finns drag av dem i denna grupp också..det skrev jag nedan också men det är verkligen en komplimang. Så det finns inget att tveka över, ni måste lyssna på denna grupp och efter det är ni sålda. 16/3-2015

********

SKURKLANDET-DET STORA INGENTING(CD-HAVET BRINNER HAVBRI 1006)

I do not think this album is available on CD but I got this promo CD anyway. The album was a little cracked so I could not listen to it but luckily I was able to rip it in the computer and listen to this. Rogue country continues to convince me with his feverish music and a singer with a lot of emotion. Somewhere between Swedish punk and visrock is actually Skurklandet and I'd like to say that this is among the most interesting and different that Sweden has to offer today in musikväg. I loved a group called Saidi och Kollektivet one time and there are traits of those in this group also.. I wrote it below, too, but it's really a compliment. So there is no hesitation over, you have to listen to this group and after that you are sold. 16/3-2015

SKURKLANDET-KUGGHJULET(MINI-CD-HAVET BRINNER HAVBRI005)

Skurklandet spelar musik som jag är riktigt förtjust i och jag tänker på gamla grupper som Toms Tivoli (om någon minns dem) , XTC och den typen av ganska lekfull pop är gruppens signum tycker jag. Med texter som berör mig och som betyder något så tycker jag att gruppen är en av de mer intressanta på länge…Det är kul att det finns så många bra band i Sverige som sjunger på svenska och jag tror helt klart att väldigt många mer människor än de som känner till Skurklandet idag skulle gilla gruppen om de bara fick chansen. Jag saknar en grupp som Saidi och Kollektivet när jag hör den här gruppen för det är ungefär samma sound….1/3-2013

********

SKURKLANDET-KUGGHJULET(MINI-CD-HAVET BRINNER HAVBRI005)

Skurklandet isplaying music that I'm really fond of, and I think of old groups like Toms Tivoli (if anyone remembers them), XTC and the type of pretty playful pop is the group's hallmark, I think. With lyrics that touch me, and that means something, I think that the group is one of the more interesting in a long time ... It's great that there are so many good bands in Sweden who sing in Swedish and I clearly believe that many more people than those who know the Skurklandet today would like the group if they had the chance. I do miss a group that Saidi och Kollektivet when I hear this group because it is about the same sound .... 1/3-2013

SKURKLANDET-RACKARE(CD-HAVET BRINNER HAVBR1004)

En 8-låtars mini-Cd eller vad man skall kalla det. Gruppen är iklädda någon slags uniformer på framsidan och det här omslaget påminner mig om något gammalt östtyskt frimärke eller något liknande. Någonstans fick jag en Imperiet-tanke också när jag såg omslaget och musikaliskt tänker jag lite på dem också. Jag vet inte varför men det är lite av samma stil i några av låtarna och Skurklandet är en grupp som verkligen berör mig. Jimmy sjunger bra och med en känsla som inte många andra sångare i Sverige när upp till. Ett av Sveriges bästa band just nu och om det finns någon rättvisa så kommer de att bli megakända….27/5-2011

********

SKURKLANDET-RACKARE(CD-HAVET BRINNER HAVBR1004)

A 8-track mini-Cd or what to call this. The group is wearing some old uniforms on the frontside and the recordcover reminds me about some old eastgerman stamp or something like that. Somewhere I got an Imperiet-thought too when I saw the cover and musically I also think a little about the, I don´t really know why but it´s a little bit of the same style in some of the songs and Skurklandet is a group which really touches me. Jimmy sings good and with a feeling which not many other singers in Sweden is in the near of. One of Swedens best bands right now and if there is any justice so will this band bli more than wellknown…27/5-2011