SKRÄP-NÅGOT FÖR ALLA REMASTER(CD- JTERRAC RECORDS 005)

Detta är tydligen en remaster av deras debutskiva. Det är alltid lite konstigt när man lyssnar på senaste skivan innan man ska recensera tidigare. Men Skräp har ju lyckats att hålla samma stil på båda skivorna ungefär. Snabba låtar är det i alla fall och det går väl inte att bortse från att musiken låter som DLK men sången är annorlunda och texterna är lekfulla små betraktelser av olika saker. Kanske inte alltid så seriösa efter vad jag hör men jag gillar dera spunkmusik riktigt mycket och man blir glad av deras musik och ibland tycker jag att punk kan vara något som gör en bara glad och Skräp kanske inte får mig att tänka att jag ska störta regeringen men att få festa till lite och ha det kul, det gör de sig riktigt bra till! 23/6-2021


*********

SKRÄP-NÅGOT FÖR ALLA REMASTER(CD- JTERRAC RECORDS 005)

This is apparently a remaster of their debut album. It's always a little weird when you listen to the latest album before reviewing earlier. But Skräp has managed to keep the same style on both discs approximately. It's fast songs in any case and it is not possible to ignore that the music sounds like DLK but the song is different and the lyrics are playful little considerations of different things. Maybe not always so serious from what I hear but I like their spunk music very much and you get happy with their music and sometimes I think punk can be something that makes one just happy and Skräp may not make me think I should shoot the government but to party a little and have fun, they do it really well! 23/6-202

SKRÄP-SYSTEMKALLOPS(CD- J TERRAC RECORDS)

 

Den här skivan måste man ju bara älska och detta beror ju på att de har en låt till mitt absoluta hatobjekt….Postmord. En hyllning till Systembolaget får vi också och det är ju också ett ställe som jag gillar. Musikaliskt är det en trevlig liten upplevelse eftersom Skräp spelar en typ av trallpunk fast det går lite fortare än många andra band i samma genre kanske. Men melodier finns i massor och sångarens röst påminner mig om något annat band men kommer inte på vilket. Rolig lek med namnet Systemkollaps också och låten Systemkallops ä ren av de bästa låtarna på skivan. Jag kom precis på vilka de påminner mig om röstmässigt och jag tror det är Räserbajs fast Skräp spelar snabbare. Så är ni punkare som gillar Asta kask, Räserbajs etc etc och det gör väl alla så finns det inte mycekt att tveka på om du vill höra lite ny punkrock. Melodierna på skivan gör mig riktigt glad och jag spelar skivan om och om igen. 28/5-2021


*********

SKRÄP-SYSTEMKALLOPS(CD- J TERRAC RECORDS)

You just have to love this record and this is because they have a song for my absolute hate object… .Postmord. We also get a tribute to Systembolaget and it is also a place that I like. Musically, it's a nice little experience because Skräp plays a kind of trallpunk, although it goes a little faster than many other bands in the same genre perhaps. But melodies abound and the singer's voice reminds me of another band but I can 't come up with it right now. Fun game with the name Systemkollaps as well and the song Systemkallops is one of the best songs on the album. I just figured out which ones they remind me of in terms of voice and I think it's Räserbajs though Skräp is playing faster. So are you punks who like Asta kask, Räserbajs etc etc and everyone does well so there is not much to doubt if you want to hear some new punkrock. The melodies on the record make me really happy and I play the record over and over again. 28/5-2021