SINNESLOSCHEN-KAPITEL EINS(LP-SICK TASTE RECORDS SICK 033)

Ni som har varit med ett tag och läst på denna hemsida vet att jag är svag för tysksjungen punk. Och när det då är horrorpunkliknande musik på tyska så kapitulerar jag ganska snabbt för detta är jag svag för. Allt från deras körer, sättet att sjunga och framförallt för de riktigt bra melodierna som jag bara älskar. De 40 minuterna känns som om de är mycket snabbare för jag vill ju ha mer med gruppen men man får inte alltid som man vill. Tur då att det finns något som heter repeat och det är bara att sätta på skivan ännu en gång. Det är bara låttitlar med ett ord i titeln och vad sägs om Scaphismus, Poltergeist och Sandkorn som exempel. Mycket melodier är det och jag sjunger med av bara farten och som sagt deras körer gör det så mycket lättare. Varför inte kolla in den här gruppen får ni får mycket av allt som jag gillar och det måste väl ändå vara det bästa? Gillar ni inte detta så skulle jag bli väldigt överraskad och Sick Taste Records seglar upp mer och mer som ett favoritskivbolag!  22/4-2024


********

SINNESLOSCHEN-KAPITEL EINS(LP-SICK TASTE RECORDS SICK 033)

You who have been around for a while and read on this website know that I ́m weak for germansinged punk. And when it ́s horrorpunksimilar music in German so do I surrender really fast because this I ́m weak for. Everything from their choirs, the way they sing and above all for the really good melodies that I just love. The 40 minutes feels like they are much faster because I want to have more with the group but you don't always get what you want. Luckily there is something called repeat and it is just to put on the record once more. It ́s only song titles with one word in the title and how about Scaphismus, Poltergeist and Sandkorn as examples. Much melodies is it and I sing along with just the speed and as I said their choirs makes it so much easier. Why not check out this group, you get a lot of everything that I like and that must be the best? If you don ́t like this, I would be very surprised and Sick Taste Records sails up more and more as a favorite record label! 22/4-2024