SHADOWPLAY-EGGS & POP(LP STUPIDO REOCRDS TWINLP254)

Den här skivan har 30 år på nacken och det kanske syns på omslaget som i och för sig är ett annat omslag än på originalskivan. Jag kan tänka mig att namnet kanske är taget från en Joy Division låt men vad vet jag. Det är lite befriande men också förvirrande med Stupido Records att de har så många olika musikstilar på sitt bolag men de har ju alltid musik med kvalité. Jag gillar verkligen den här skivan för den har ett sound som verkligen tar oss tillbaka till 90-taets underbara indievärld och ni vet när det kom band som Wannadies, This Perfect Day, Cod Lovers etc här hemma i Sverige så kan jag tänka mig att det gjorde samma sak i Finland…i alla fall kom Shadowplay.  Det är musik man blir glad av och helt klart spritter det lite i benen när man lyssnar på Shadowplay och jag skulle nog kunna säga att alla som gillar indiemusik kommer att gilla den här gruppen också. De sjunger på engelska och det passar kanske bäst till den här typen av musik. I låten Crawl har den en basgång som skulle vara värdig Faith no More eller något sådant band och den låten är nästan lite funkig. Men oftast är det en lugnare och ganska luftig indie som spelas och det är en skön avkoppling att lyssna till gruppen. 5/10-2023


*******

SHADOWPLAY-EGGS & POP(LP STUPIDO REOCRDS TWINLP254)

This album is 30 years old and it may show on the cover, which in itself is a different cover than on the original album. I imagine the name might be taken from a Joy Division song but what do I know. It's a bit liberating but also confusing with Stupido Records that they have so many different music styles on their label, but they always have music with quality. I really like this album because it has a sound that really takes us back to the wonderful indie world of the 90's and you know when there were bands like Wannadies, This Perfect Day, Cod Lovers etc here at home in Sweden, I can imagine that it did the same thing in Finland... anyway came Shadowplay. It's music that makes you happy and clearly it spreads a little bit in the bones when you listen to Shadowplay and I could probably say that everyone who likes indie music will like this group too. They sing in English and it is perhaps best suited to this type of music. In the song Crawl it has a bass line that would be worthy of Faith no More or any such band and that song is almost a little funky. But usually it is a calmer and quite airy indie that is played and it is a nice relaxation to listen to the group. 5/10-2023