SERMON-TILL BIRTH DO US PART(CD-BITUME BCD 018)

 

Turkisk metal är jag inte så familjär med men nu får vi stifta bekantskap med Sermon. Det börjar väldigt snyggt för att sedan gå över till en riktigt tung blackmetalliknande musik och Posthumous. Det går så pass långsamt så man nästan känns som om man behöver dras fram över nästa kulle om ni fattar hur jag menar. Fortsättningsvis är det en mer deathmetalliknande musik med sång som det ska vara men det finns en väldigt massa bra melodier i deras hårda musik. Att djävulen själv sjunger i många av låtarna gör det ju inte sämre 😉. Jag gillar faktiskt det riktigt råa och tuffa soundet som Sermon frambringar och detta bevisar ju att turkar kan de med men det känns inte som musik som Erdogan skulle gilla. Eller han kanske skulle behöva lite turkiskt tuff metal för att le lite grand. Jag gillar fiolen som in leder Flawless Entropy och det ger musiken en helt annan dimension och när den följer med in i låten så blir det något annorlunda. Sermon är verkligen en grupp att leta efter om ni vill ha tuff metal med lite annorlunda vinklingar ibland. Kolla in! 18/1-2023


*******

SERMON-TILL BIRTH DO US PART(CD-BITUME BCD 018)

 

I'm not that familiar with Turkish metal, but now we get to know Sermon. It starts off very nicely and then transitions to a really heavy blackmetal-like music and Posthumous. It's so slow that you almost feel like you need to be pulled over the next hill if you get what I mean. Going forward it's a more deathmetal-like music with vocals as it should be but there's a lot of good melodies in their hard music. The fact that the devil himself sings in many of the songs does not make it worse 😉 I actually like the really raw and tough sound that Sermon brings forth and this proves that Turks they can with but it doesn't feel like music that Erdogan would like. Or maybe he'd need some Turkish tough metal to smile a little bit. I like the violin that is in the intro of Flawless Entropy and it gives the music a whole other dimension and when it goes into the song it becomes something different. Sermon is really a group to look for if you want tough metal with slightly different angles sometimes. Check it out! 18/1-2023