SEKRET TEKNIK-MISSILE COMMAND(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 276)

Kanske inte den musik jag brukar skriva om så mycket på Skruttmagazine men jag gillar det. Jag är ju aldrig främmande för ”annorlunda” saker och musik som jag inte ”ska” gilla. Här är det någon sorts rymdröst som sjunger till ganska snabb synthig musik och jag får någon känsla av att vara med i en rymdfilm av något slag och det är nog meningen. Visst finns lite av tidiga Depeche Mode här innan de blandade in lite hårdare saker som de gjorde. Det känns lite lyxigt och dyrt på något sätt och fråga mig inte varför för på samma gång känns det simpelt …..och fräckt. Jag har inte lyssnat mycket på sådan musik innan och därför har jag inte så mycket att referera till men självklart tänker jag på Kraftwerk, Depeche Mode och Yello för att säga något som jag har lite hum om. När jag kollar på en av medlemmarna på Discogs har han en Dead Kennedys-tröja på sig och det var den känslan jag ändå fick någonstans, att detta är gamla punkare som vill göra något nytt. Jag vet ju inte om det är så men hoppas på den tesen. Så vill ni ha något spacigt, något nytt för er och för mig så tycker jag att finska Sekret Teknik skulle vara första försöket. 21/3-2024


*******

SEKRET TEKNIK-MISSILE COMMAND(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 276)

Maybe not the music I usually write about so much on Skruttmagazine but I like it. I'm never a stranger to "different" things and music that I'm not "supposed" to like. Here it is some kind of space voice which sings to really fast synth music and I get some feeling of being in a space movie of some kind and that ́s probably the point. Sure there is a little bit of early Depeche Mode here before they mixed in some harder things as they did. It feels a bit luxurious and expensive in some way and don't ask me why because at the same time it feels simple .....and cool. I haven ́t listened much to such music before and therefore I don ́t have so much to refer to but of course I think of Kraftwerk, Depeche Mode and Yello to say something that I have some idea about. When I look at one of the members on Discogs he have a Dead Kennedys t-shirt on him and that was the feeling I got somewhere, that this is old punks who want to do something new. I don't know if that's the case, but I'm hoping for that thesis. So if you want something spacy, something new for you and for me, I think that Finnish Sekret Teknik would be the first try. 21/3-2024