SEDLMEIR-SCHALLPLATTE(LP-OFF LABEL RECORDS OLR 99/ROOKIE RECORDS)

 

Svår musik att beskriva till en början tycker jag. Lite punkigt är det måste jag säga i en del av låtarna. Andra låtar är smäktande ballader. Det är ett skönt sound på skivan tycker jag och det känns ibland som en samling med olika grupper. Fast med samma sångare! Musiken har inte så mycket instrument alltid och jag kan tänka mig att texterna är ganska humorsitiska men jag kan ju inte tyska på det sättet. Tycker det är lättare att läsa mig till i texter än att höra det rakt av. I Das waren Events kommer jag att tänka på gamla gruppen Flying Lizards och deras ganska nakna stil som de hade. Kommer någon ihåg dem förstår de vad jag menar. Ganska kul skiva tycker jag och jag vet inte hur jags ka kunna beskriva den mer än jag gjort för den är nästan omöjlig att sammanfatta men en trevlig stund har jag haft i alla fall. 4/11-2021


*******

SEDLMEIR-SCHALLPLATTE(LP-OFF LABEL RECORDS OLR 99/ROOKIE RECORDS)

Difficult music to describe at first I think. It's a little punky, I have to say in some of the songs. Other songs are rapturating ballads. It's a nice sound on the record I think and it sometimes feels like a collection of different groups. But with a same singer! The music doesn't always have a lot of instruments and I can imagine that the lyrics are quite humorous but I don't know German that way. Find it easier to read me into texts than to hear it straight off. In Das waren Events, I come to think of the old group Flying Lizards and their rather naked style that they had. If anyone remembers them, they understand what I mean. Quite a lot of fun record I think and I don't know how I can describe it more than I have because it's almost impossible to summarize but a nice moment I've had anyway. 4/11-2021