SARDO NUMSPA-SPÖKET I MASKINEN(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS063)

Våra skånska trallhjätar är tillbaka och detta med ett album fyllt med 12 låtar och det är väl ganska edvnalig trallpunk som är grejen men Sardo Numspas grej är ju många saker, ett udda namn och de sjunger på dialekt.  Det är en riktigt snabb typ av trallpunk och jag gillar verkligen vad jag hör för det blir faktiskt annorlunda trots allt. De 12 låtarna är alla små trallhits i sig själva och är ni inne på DLK, Lastkaj 14 etc så komer ni att älska denna grupp också och säga vad man vill om Second Class Kids men de gör sin grej och de gör det riktigt bra. Alltid hög klass på deras melodiska grupper och framförallt har de bra texter som berör. Över Helsingborg gråter himmelen är min absoluta favoritlåt och det ä ren låt som sätter sig med en gång. Liksom Lastkaj så kan de köra lite lugnare inledningar som i Mörker till exempel. Så med det sagt gillar ni LK14 så gillar ni Sardo Numspa för deras punkrock är minst lika bra trots dialekten 😉. En riktigt intressant skiva som är svår att släppa greppet om…och varför ska jag göra det?  På min  CD får jag med förra skivan För Alltid också..2/2-2023


********

SARDO NUMSPA-SPÖKET I MASKINEN(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS063)

Our southswedish trallheroes is back and this with an album filled with 12 songs and it's probably quite a bit of trallpunk that is the thing but Sardo Numspa's thing is many things, an odd name and they sing in dialect. It's a really fast kind of swedish melodic punk and I really like what I hear because it actually gets different after all. The 12 songs are all little trallhits in themselves and if you are into DLK, Lastkaj 14 etc then you will love this group too and say what you want about Second Class Kids but they do their thing and they do it really well. Always high class on their melodic groups and above all they have good lyrics that touch. Över Helsingborg gråter himmelen is my absolute favorite song and it is pure song that is stucked in my head right away. Like Lastkaj, they can run a little calmer introductions like in Mörker for example. So with that said do you likei LK14, you like Sardo Numspa because their punk rock is at least as good despite the dialect 😉. A really interesting record that's hard to let go of... And why should I do that? On my Cd I got the record För alltid too… 2/2-2023

SARDO NUMSPA-FÖR ALLTID(LP-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

Bandet med det ganska udda namnet är tillbaka. Har egentligen inte lyssnat så mycket på de innan men märker nu att det kommer att bli ändring på det. De sjunger väl med en liten brytning på skånska men det gör absolut ingenting. Jag gillar deras snabbspelade trallpunkliknande musik och jag tror att de flesta som gillar Asta Kask, Strebers och DLK kommer att älska Sardo Numspa om ni nu har missat dem. Dialekten gör ju ändå att de skiljer sig lite från andra band i genren och det är ju ganska kul tycker jag. Snygga melodislingor blandas med snabbspelad musik och vad kan man mer begära…bra texter och där gör inte Sardo Numspa någon besviken heller. Jag kommer på att jag tycker mig hör tidiga Skumdum i deras sound också och det är därför jag gillar det så mycket för Skumdum är en grupp jag saknar(Men vi har ju Lastkaj 14). Jag vill inte prata med er mer nu för jag ska sätta på skivan igen och bara njuta. 7/12-2019

********

 

SARDO NUMSPA-FÖR ALLTID(LP-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

The band with the rather odd name is back. Have not really listened to them so much before but now notice that there will be change on it. They sing well with a little Skåne-dialect but it does absolutely nothing. I like their fast-paced rallpunk-like music and I think most people who like Asta Kask, Strebers and DLK will love Sardo Numspa if you have missed them. Still, the dialect makes them a little different from other bands in the genre and that's pretty cool, I think. Stylish melody loops are mixed with fast-playing music and what else can you ask for ... good lyrics and there Sardo Numspa does not disappoint anyone either. I find that I hear early Skumdum in their sound as well and that is why I like it so much because Skumdum is a group I miss (But we have Lastkaj 14). I don't want to talk to you anymore now because I'll put the record back on and just enjoy. 7/12-2019

SARDO NUMSPA-EFTER MYCKET OM OCH MEN(CD-SECOND CLASS KIDS SCKID016)

Second Class Kids har kommit tillbaka och det med besked, fick denna CD tillsammans med en tiotummare och en LP. Den här gruppen har ju ett namn som kanske inte är så lätt att komma ihåg…Jag älskade ju trallpunk när den kom men det har varit en dipp för den tycker jag men denna gruppen återupplivar mina minnen ganska mycket. Snygga körer bygger upp musiken på ett ypperligt sätt och man kan höra både DLK och Skumdum(mest) här och det gör i alla fall inte mig något eftersom jag älskar båda grupperna. De har en låttitel Alla vill till himmelen som vi har hört från andra artister men Sardo Numspa har fått till sin låt på ett riktigt bra sätt och det är en melodiös snabb punklåt som jag verkligen gillar. Snyggt när de sjunger två stycken på samma gång och sådan är jag verkligen svag för och gruppen med det svåra namnet övertygar mig…15/12-2015

********

 

SARDO NUMSPA-EFTER MYCKET OM OCH MEN(CD-SECOND CLASS KIDS SCKID016)

Second Class Kids has come back with a vengeance, got this CD along with a teninch and an LP. This group has the one name that may not be so easy to remember ... I loved the melodic punk when it came but there has been a dip for that, I think, but this group revives my recollections quite a lot. Good choruses build up the music in a great way and you can hear both DLK and Skumdum (mostly) here and it does at least do something bad for me because I love both groups. They have a song title Everybody wants to heaven(Alla vill till himmelen), as we have heard from other artists but Sardo Numspa got to his song on a real good way and it is a melodic fast punksong that I really like. Nicely when they sing two at the same time, and such, I am really weak and the group with the difficult name convinces me ... 15/12-2015