SALAMAN ISKU-LE VOYAGE NOCTURNE(CD-BITUME BCD019)

 

Den här skivan kom ut första gången 2017 efter vad jag förstår. De sex låtarna klockar in på 30 minuter. Efter inledande låten som är en svävande instrumental låt så komemr skivan verkligen igång med låten Línitiation som är en snabb och nästan punkig låt som jag verkligen gillar. Jag hade nästan avfärdat skivan efter första låten för den gav mig ingenting egentligen men så kom denna rockdänga. Så det känns skönt med det råa soundet som är på Le Voyage Nocturne och den här låten får mig att tänka på ett tyngre HIM eller något i den stilen. Jag gillar även La Contemplation som är en låt som släpar sig fram på något sätt men man får någon slags känsla av att slängas runt på något sätt so matt man åker karusell…fråga mig inte hur jag menar.Nackdelen är väl att den är instrumental. Men allt som allt är skivan intressant…det räcker med att säga så och jag tror mest att den tilltalar metalfolket mest! 31/5-2023


******

SALAMAN ISKU-LE VOYAGE NOCTURNE(CD-BITUME BCD019)

 

This album first came out in 2017 from what I understand. The six songs clock in at 30 minutes. After the opening song, which is a floating instrumental song, the album really gets started with the song Línitiation, which is a fast and almost punky song that I really like. I had almost dismissed the album after the first song because it didn't really give me anything but then came this rock song. So it feels good with the raw sound that is on Le Voyage Nocturne and this song makes me think of a heavier HIM or something along those lines. I also like La Contemplation which is a pure song that drags itself along in some way but you get some kind of feeling of being thrown around in some way as you ride a carousel... Don't ask me what I mean. The downside is that it is instrumental. But all in all, the album is interesting... Suffice it to say so and I think it mostly appeals to the metal people the most! 31/5-2023