RUN RONIE RUN-BAISE LE MONDE(CD-M&O MUSIC)

Någonstans mellan Pixies och Distillers läste jag i releasebladet. Kanske det kan stämma och deras musik är i vilket fall riktigt intressant. Inledningslåten är en ganska lugn sak men som på något sätt ändå är ganska lekfull och det finns infall av både grunge, indie och andra musikstilar som punk när den kommer igång så det är ganska svårt att sätta en etikett på gruppen. Men de har verkligen en stil som gillar och borde vara intressant för alla er som är inne på indie, punk och liknande musik. Det är en väldigt intensiv skiva på något sätt och det är bara det en trevlig upplevelse. Det är inga nya musikaliskt utsvängningar men ändå känns gruppen nyskapande på något sätt och det beror väl på att de tar ut sina musikaliska svängningar och låter så många olika stilar påverka deras egna stil. Men de faller aldrig ur ramen och blir ett dåligt eller ointressant band för det känns som om fokus hela tiden hålls och man kan även som lyssnar hålla fullt fokus hela tiden på deras larmiga musik. De får till och med lite baktakt i Instant Satisfaction. Till och med lite trumpet (tror jag) finns med i inledningen av To carry To kill och ni märker redan nu väl att detta är en skiva som är intressant. 22/2-2024


*******

RUN RONIE RUN-BAISE LE MONDE(CD-M&O MUSIC)

Somewhere between Pixies and Distillers I read in the release sheet. Maybe that can be right and their music is anyway really interesting. The introsong is a really calm thing but in some way it ́s still quite playful and there ́s some influences of both grunge, indie and other musicstyles like punk when it comes on so it ́s really hard to put a label on the group. But they really have a style which I like and should be interesting for all of you who are into indie, punk and similar music. It's a very intense record in some way and that's just a nice experience. It ́s no new musical fluctuations but anyway the group feels innovative in some way and that depends on the fact that they take out their musical fluctuations and let so many different styles affect their own style. But they never fall out of the frame and become a bad or uninteresting band because it feels like if the focus is kept all the time and you can even as a listener keep full focus all the time on their noisy music. They even get a bit of a backbeat in Instant Satisfaction. Even a little trumpet (I think) is in the intro of To carry To kill and you can already notice that this is a record which is interesting. 22/2-2024