ROZPOR-HRUBA SILA(LP-ZLADNA ZNACKA ZZ2022)

 

Tjeckisk punk är alltid bra och Rozpor är inget undantag även om de har ett lite udda sound och jag vet egentligen inte varför jag tycker att de har det egentligen. Men det har de i alla fall på något underligt sätt och vad jag också gillar är att de har snygga körer och att man får med två snygga planscher i skivan som bonus. Sångarens röst gör sitt också eftersom han har en ganska rå röst till musiken som inte är så rå egentligen. De 12 låtarna klockar in på lite över 40 minuter och det ä ren ren njutning att lyssna till skivan . Som vanligt tränar jag till vinylmusik och detta är en ypperlig skiva att träna till för man känner styrka både i Kropp och själ när man lyssnar till Rozpor och det är svårt att inte göra ett bra resultat.  Medryckande melodier gör inte saken sämre och visst finns en liten dos av metal i deras musik men det är inget som stör mig utan ger en mer nyansert sound och man blir faktiskt mer nyfiken på detta sätt! Kolla in Rozpor om ni gillar hård och tuff punkmusik för ni kommer inte att ångra er. 10/5-2022


*******

ROZPOR-HRUBA SILA(LP-ZLADNA ZNACKA ZZ2022)

Czech punk is always good and Rozpor is no exception even though they have a slightly odd sound and I don't really know why I think they have it really. But at least they have in some strange way and what I also like is that they have nice choirs and that you get two nice posters in the record as a bonus. The singer's voice does its part too because he has a pretty raw voice to the music that isn't that raw really. The 12 songs clock in at a little over 40 minutes and it's pure enjoyment to listen to the record. As usual, I train to vinyl music and this is an excellent record to train for because you feel strength both in Body and Soul when listening to Rozpor and it is difficult not to make a good result. Catchy melodies do not make things worse and of course there is a small dose of metal in their music but it is nothing that bothers me but gives a more nuanced sound and you actually get me more curious in this way! Check out Rozpor if you like hard and tough punk music because you won't regret it. 10/5-2022

ROZPOR-SU UCHILNY ZIDO BOLSEVYCKY FETACI!!!(CD)

Från Slovakien kommer detta band som har varit igång med skivutgivning 8-9 år. Börjar lite överraskande med ett piano och sedan låter de som om de hade kommit fram på 80-talet någon gång och det är bra att de har skickat med ett texthäfte på engelska också.En ganska lustig text om Sinead O´Connor finns det och texten om punken från östblocket är också kul där sjunger de om att sjunga på det egna språket….Helt okej punkrock är det i alla fall även om det några gånger låter lite tunt…. 28/7-09

*******
ROZPOR-SU UCHILNY ZIDO BOLSEVYCKY FETACI!!!(CD)

From Slovakia comes this band which have been giving out records for 8-9 years. A little bit surprising with a piano in the beginning and then they sounds as they have come foreward in the 80´s somewhere and it´s good that they have been putting the lyrcs also in the recordsleeve. A really funny lyric about Sinead O´Connor and the lyrics about the punk from the eastern block is also fun when they sings about their own language….Really OK punkrock but sometimes it sounds a little bit thin. 28/7-09