RÖVSVETT-DET STORA BRAKFESTEN(CD-JUST 4 FUN RECORDS FUN 43RÖV 008)

Jag har aldrig sett Rövsvett live och detta är en inspelning från deras 40-årskalas i hemstaden Tranås. De första nio låtarna då är det originalmedlemmarna som spelar och resterande låtar så är det dagens Rövsvett som spelar. Här vilar inga ålderskrämpor precis för när Världskrig 3 som inleder skivan kommer igång är det snabb, rå punk som gäller. Jerkers speciella sång ackompanjeras av snabb hardcoreliknande punk precis som det ska vara. Man känner redan efter några låtar att här borde man varit med och firat de 40 åren. De har gjort många bra låtar och det är nog svårt att välja ut låtar nr man spelar en sådan här konsert med en så pass lång karriär bakom sig. Många tidiga låtar med den tidiga sättningen och det kanske inte är konstigt. Men de har också fått med lite låtar från senaste LP:n och låtar som Småland och Kutym och den LP som har fått med mest låtar känns som om det Den Falske kakaoinspektören. Och debutsingeln Jesus är en tomte är det många låtar från men det sköna med Rövsvett är att de vet att de aldrig kommer att bli kändisar över hela världen med sin lite udda hardcore men i Sverige är de kungar och framförallt i Småland kan jag tänka. Det känns riktigt hur svetten lackar ner från väggarna när gruppen kör live och jag får ta mig i kragen och kolla de live någon gång och tills dessa får jag ha denna skiva istället för att njuta av dem live….man skulle varit där och hört Allah Allah, Lennart är en jordgubbe och Jehovas Vittnen. 14/2-2024


********

RÖVSVETT-DET STORA BRAKFESTEN(CD-JUST 4 FUN RECORDS FUN 43RÖV 008)

 

I have never seen Rövsvett live and this is a recording from their 40th birthday party in their hometown Tranås. The first nine songs then it ́s the original members who plays and the rest of the songs so is it ́s today's Rövsvett which plays. Here we don ́t have any age ailments because when Världskrig 3 which is the first record comes on it ́s fast, raw punk which is the thing. Jerkers special vocals is accompanied by fast hardcoresimilar punk just as it should be. You feel already after a few songs that here you should have been there and celebrated the 40 years. They have done many good songs and it ́s hard to choose songs when you play a concert like this with such a long career behind you. Many early songs with the early line-up and that ́s maybe not strange. But they have also got some songs from the latest LP and songs like Småland and Kutym and the LP which have got the most songs feels like it is Den Falske kakaoinspektören. And the debutsingle Jesus är en tomte is it many songs from but the nice thing with Rövsvett is that they know that they will never be celebrities all over the world with their little odd hardcore but in Sweden they are kings and especially in Småland I can think. It feels really good how the sweat is coming down from the walls when the group does live and I have to take me in the collar and watch them live sometime and until these I have to have this record instead of enjoying them live....you should have been there and heard Allah Allah, Lennart är en jordgubbe and Jehovahs Vittnen. 14/2-2024

RÖVSVETT-WE ARE THE ROADKILL(LP-CIMEX RECORDS CIMEX 010)

 

Rövsvett har varit med oss i många år nu. De kommer nog aldrig att få en hitlåt men jag tror inte de vill ha det heller. Nu när nya skivan har kommit så känner jag mig riktigt nöjd. Jag tycker nog nästan att de har gjort sin bästa skiva någonsin. För att efter nästan 40 år som band har de ändå orken att spela så pass fort som de gör och det uppskattar jag riktigt mycket. Vi äldre är inte så dumma ändå…Ni som gillar Rövsvett sedan gammalt kommer verkligen inte att bli besvikna för de snabba, korta låtarna med den karakteristiska sången finns där som vanligt. Allt är som förr…eller?   Det är det faktiskt men jag tycker att ljudet är så bra och det finns någonting som inte är som förr men det menar jag som en positiv sak. En låt som Gnäll har en liten hårdrocksstrimma i sig men den stör inte…den tillför. 19 låtar på 36 minuter….det är mycket för pengarna och det är välinvesterade pengar också. Jag hoppas att Rövsvett håller på i 40 år till och hoppas också att de orkar köra i detta tempot som de gör på denna skiva. Punklegender javisst….men de har gjort en av de bästa skivorna i år till råga på allt! 19/12-2022


********

RÖVSVETT-WE ARE THE ROADKILL(LP-CIMEX RECORDS CIMEX 010)

 

Rövsvett has been with us for many years now. They'll probably never get a hit song but I don't think they want it either. Now that the new album has arrived, I feel really satisfied. I almost think they've made their best record ever. Because after almost 40 years as a band, they still have the energy to play as fast as they do and I appreciate that very much. We older people aren't that stupid anyway... Those of you who like Rövsvett since old will certainly not be disappointed because the fast, short songs with the characteristic vocals are there as usual. Everything is like before... or? It actually is but I think the sound is so good and there's something that's not like before but I mean that as a positive thing. A song like Gnäll has a slight hard rock streak in it but it doesn't bother... it adds. 19 songs in 36 minutes....that's a lot for the money and it's well invested money too. I hope Rövsvett lasts for another 40 years and also hope they can run at this pace like they do on this record. Punk legends sure....but they've made one of the best records this year to top it all off! 19/12-2022

RÖVSVETT-BLY, SKROT & HAGEL(SINGEL-PHOBIA RECORDS PR 157)

 

Denna singel kom ut 2018 men den fick jag nu av Löken som spelar bas i gruppen. Rövsvett har alltid heft ett eget sound och det är inget undantag här. Mycket tror jag beror på Jerkers röst. Här bjuds vi på fyra låtar och den första låten Det fria Folket handlar om en värld utan makthavare….skulle vara skönt. Hata mig har en MeToo text om man säger så för här tar Rövsvett på sig ansvaret för andra män som beter sig som svin. Din oskyldiga min tror jag handlar om egoistiskt tänkande och sista låten Tomma Tunnor handlar om fega svikare. Allt detta ackompanjerat av tuff hardcoremusik på typiskt Rövsvett-manér och det är svårt att beskriva gruppen om man aldrig hört dem och det tycker jag absolut ni ska ta chansen att göra för Rövsvett är ett av Sveriges äldsta och bästa hardcoreband.14/4-2021


********

RÖVSVETT-BLY, SKROT & HAGEL(SINGEL-PHOBIA RECORDS PR 157)


This single came out in 2018 but I now got it from Löken who plays bass in the group. Rövsvett has always had its own sound and this is no exception here. I think a lot depends on Jerker's voice. Here we are offered four songs and the first song Det fria Folket is about a world without those in power…. Would be nice. Hata mig has a MeToo text if you say so because here Rövsvett takes responsibility for other men who behave like pigs. Din oskyldiga Min I think is about selfish thinking and the last song Tomma tunnor is about cowardly traitors. All this accompanied by tough hardcore music in a typical Rövsvett manner and it is difficult to describe the group if you have never heard them and I think you should definitely take the chance to do because Rövsvett is one of Sweden's oldest and best hardcore bands. 14/4-2021
RÖVSVETT/POISON IDEA(SINGEL JUST 4 FUNFUN 29)

Rövsvett och Poison Idea är två gamla grupper som aldrig har get vika för att spela lite snällare musik. Det uppskattar jag. Jag uppskattar också den genomskinliga blåa vinylen.  Poison Idea inleder skivan med sina två låtar och inledande Something better är en ganska långsam men riktigt tung sak i samma anda som när Black Flag spelade in My war till exempel. Cool! Andra låten You´re gonna miss me och det är ju 13th floor elevators gamla slagdänga som är inspelad live 2014. De gör den bra och skulle vilja haft den i en studioinspelning också. Rövsvett har tre låtar och de förnekar sig aldrig och de har sitt sound som de egentligen är ganska ensamma om och ni som har hört dem förr och gillar dem blir inte besvikna denna gång heller..27/1-2016
 

********
RÖVSVETT/POISON IDEA(SINGEL JUST 4 FUNFUN 29)

Rövsvett and Poison Idea's two old groups that never has given way to play a little kinder music. I appreciate that. I also appreciate the clear blue vinyl. Poison Idea opens the disc with their two songs and initial it is Something better is quite slow but really heavy thing in the same spirit as when Black Flag recorded My war for example. Cool! The other song You're gonna miss me and that's the 13th Floor Elevators old popular tune recorded live in 2014. They do it well and I would like to have it in a studio recording as well. Rövsvett has three songs and they deny themselves never and have their sound as they really are quite alone with and you who have heard them before, and like them will not be disappointed this time either..27/1-2016 
RÖVSVETT-RYSSEN KOMMER(SINGEL JUST 4 FUNFUN 31)

Ryssen kommer är en snygg grön vinylskiva som snurrar runt på min vinylspelare och jag blir riktigt lycklig. Titellåten med stråk från ryska nationalsången inlindad i musiken som som vanligt låter mycket och det låter mycket Rövsvett. Ni vet det där egna soundet de har och med det där typiska soundet menar jag att när Jerker sjunger på sitt speciella sätt då lyssnar man. Det är snabba hardcorelåtar som vanligt som kompar Jerkers sång och jag tror att och vet att alla som gillar Rövsvett kommer att avguda denna singel också så det är bara att investera i den med en gång för de fem låtarna är alla små trevliga hits. Tänkvärda texter som vanligt och ni som avfärdat de som ett plojband bara för namnet måste tänka om! 27/1-2016 

********
RÖVSVETT-RYSSEN KOMMER(SINGEL JUST 4 FUNFUN 31)

Ryssen kommer comes as a nice green vinyl disc that spins around on my record player and I am really happy. The title track with sounds from the Russian national anthem wrapped in music as as usual sounds great and it sounds very much Rövsvett. You know it is their very own sound they have, and with that typical sound I mean that when Jerker sings in his special way, then you listen to it. It's fast hardcore songs as usual that punctuate Jerker 'song and I believe and know that everyone who likes Rövsvett will adore this single well so it is only to invest in it immediately because the five songs are all small nice hits. Thoughtful lyrics as usual and you who dismissed the band as a ploy just because of the name must think again! 27/1-2016
RÖVSVETT-THITMA KARIN(CD-SIX WEEKS SW 82)

På denna skivan har de till och med fått med en tjej på kör, det är Hanna L som körar på någon låt. Annars är det samma tempo som vanligt. Låtarna från spliten med Fett finns med här och där fanns en suverän cover på Ensam i natt. Annars tycker jag nästan att Rövsvett bara blir hårdare och hårdare för varje skiva faktiskt. Den som gillar Rövsvett blir absolut inte missnöjd med denna skiva som jag nästan rankar som deras bäst och här har de nästan fått in en Dischargeliknande gitarr i några av låtarna, lyssna bara på Mina vänner så förstår ni. 2/12-04

********
RÖVSVETT-THITMA KARIN(CD-SIX WEEKS SW 82)

On this record they have a girl on backgroundvocals , that is Hanna L which is doing the chorussinging on some song. Otherwise it´s the same tempo as ever. The songs from the split with Fett is here and here is a really good cover of Ensam i natt. Otherwise I think almost that Rövsvett have been harder and harder for every record. The one who likes Rövsvett before will not be disappointed with this record which I rank as one of the best ones they have done and they have almost get in Dischargesimilar guitars in their songs, only listen to Mina Vänner so can you understand. 2/12-04
RÖVSVETT-KICK ASS!!(CD-SIX WEEKSSW 54)

Denna skiva kom ut 2001 och Rövsvett fortsätter oförtrutet att ge oss punkrock i snabbt tempo. Deras texter är inte långa men de träffar ofta rätt och som de sjunger ” Det är brutalt, det är hårt, skoningslöst till max och det är vårt” passar bra in som beskrivning till deras musik. Det som gör Rövsvett väldigt egna är deras sångare som har en röst som inte går att beskrivas och helt klart är i alla fall att Rövsvett är ett av mina favoritband i Sverige. Kanske inga hitlåtar precis och refränger man kan sjunga med i men känsla för punk/hardcore har de i alla fall och ilska så det räcker till fler band. Deras version av Too Drunk too fuck känns egen. ) 2/12-04

********
RÖVSVETT-KICK ASS!!(CD-SIX WEEKSSW 54)

This record came out 2001 and Rövsvett continue to give us punkrock in fast tempo. Their lyrics ain´t so long but they´re often hit right and as they sings “ It´s brutal, it´s hard, merciless to max and it´s ours” , it suits in as a description to their music. The thing which is doing Rövsvett to very own is that their singer have a voice which not going to describe but really clear is anyway that Rövsvett is one of my Swedish favouritebands. Maybe no hitsongs and refrains that you can singalong in but enough feelings for punk/hardcore have they anyway and anger which is enough to many bands. Their cover of Too Drunk too fuck feels really own. 2/12-04
RÖVSVETT-RÖVSVETT I NACKEN(SINGEL- PAS83 01100)

Rövsvett i nacken kan ju inte vara kul. Men en ny skiva med Rövsvett i endast 500 ex är kul. Och vilken skiva sedan för titellåten låter lite som Discharge och är en av de bättre låtarna de gjort. 2 covers ,en av Negative Approach och en av Kafka Process förgyller denna skiva också. Även låten Himlen måste vara en av de bästa de gjort. En hejdundrande sak med en text som utstrålar både allvar och humor. Pang på rödbetan punk när den är som bäst 7/1-01

********
RÖVSVETT-RÖVSVETT I NACKEN(SINGEL- PAS83 01100)

Asssweat in the neck can´t be fun to have. But a new record with Rövsvett in 500 copies is very fun. And what a record then. The titletrack sounds much like Discharge but in swedish and it´s one of the best songs they have done. 2 covers, one by Negative Approach and one of Kafka Process does come on this record too. And the song HImlen must also be one of the best songs they have done. A real good punkrockrecord this, one of the best 7/1-01