RÖD REVOLVER-NATO/KDSD(CD-SINGEL)

 

Denna finns tydligen bara i sju ex fysiskt, annars blir det bara digitalt med dessa låtar.

NATO är verkligen en låt som visar ilskan hos detta band och jag har nog aldrig hört de argare egentligen och vill ni ha reda på hur det låter får vi väl lyssna på Spotify. Men en snabba trallpunk och framförallt en mer aggressiva trallpunk än vad vi är vana vid när det gäller den här gruppen. Jag förstår att NATO har rört upp känslorna för gruppen och har all förståelse för det. Det är lika aggressift på KDSD och det förstår man ju och den texten är riktigt bra. Två idioter i olika partier tycker ändå samma sak. Hoppas verkligen att Röd Revolver släpper ut denna som fysiskt släpp för den är värd att sättas på pränt och inte bara finnas i cyberspace. 18/8-2023


********

RÖD REVOLVER-NATO/KDSD(CD-SINGEL)

 

This apparently only exists in seven copies physically, otherwise it will only be digital with these songs. NATO is really a song that shows the anger of this band and I have probably never heard the angrier ones really and if you want to find out how it sounds, we may well listen to Spotify. But a fast trallpunk and above all a more aggressive trallpunk than we are used to when it comes to this group. I understand that NATO has stirred up feelings for the group and have every understanding of that. It is just as aggressive on KDSD and you understand that and the text is really good. Two idiots in different parties still think the same thing. I really hope that Red Revolver releases this as a physical release because it is worth putting on a record and not just being in cyberspace. 18/8-2023

RÖD REVOLVER-SVARTMYRA(KASSETT-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 032)

 

Röd Revolver gjorde ett sista gig med denna uppsättning förra sommaren på Hygget och detta är en kassett med 8 livelåtar från den konserten. Jag hoppas verkligen Röd Revolver fortsätter att spela i annan sättning för detta är bra de 17-18 minuter vi får lyssna till dem. Dears musik känns hårdare än på skiva på något sätt  och med låttitlar som Blodstänkta Händer, Kvinnans plats och Håll käften kör de över oss med ganska ilskna låtar. Jag har ju inte hört alla låtar innan utan bara hört fem-låtars skivan de gav ut 2000. Men skulle bli väldigt glad om jag fick höra studioversioner av en del av låtarna och då helst Håll käften för det är en låt jag skulle vilja höra igen. Jag gillar Jojos sång och har alltid gjort det för hon har en egen sångstil som berör. Detta var säkert en bra konsert som man skulle sett och som sagt jag hoppas verkligen Röd Revolver komemr att fortsätta på något sätt. Visst kunde det varit bätre ljud och därmed bättre betyg men kul att få hör hur det lät “sista” gången med gänget. 26/4-2023


*******

RÖD REVOLVER-SVARTMYRA(KASSETT-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 032)

 

Röd Revolver did one last gig with this set last summer at Hygget and this is a cassette with 8 live songs from that concert. I really hope Röd Revolver continues to play in a different line-up because this is good for the 17-18 minutes we get to listen to them. Their music feels harder than on record in some way and with song titles like Blodstänkta Händer, Kvinnans plats and Håll käften they run over us with quite angry songs. I haven't heard all the songs before, but only heard the five-song album they released in 2000. But would be very happy if I could hear studio versions of some of the songs and then preferably Håll Käften because it's a song I would like to hear again. I like Jojo's singing and always have because she has her own singing style that touches. This was certainly a good concert that you would have seen and as I said I really hope Red Revolver will continue in some way. Sure, it could have been better sound and thus better grades, but fun to hear how it sounded "last" time with the gang. 26/4-2023

RÖD REVOLVER-SEX FOT UNDER(MINI-CD)

 

Den här gruppen är arg på många saker och det är synd att de inte får mer utrymme att vara förbannad på andra saker också eftersom det bara är 5 låtar. Jojo Wadensten sjunger här liksom hon gör i Belta 53. Vi har stängt är en bra betraktelse över alla som förfasar sig över invandrare som kommer hit och bandet låter primitivt och rått och det gillar jag. Just den låten är lite udda punk på något sätt och trummorna låter mycket långt fram och det låter lite replokal på ett positivt sätt. Sången ligger långt fram och det har de verkligen gjort rätt i och Basebollträ & bajonett är en snabb och ilsken låt där Jojo sjunger riktigt bra. Detta är punk om något....fräckt! Alla har råd är 13 sekunder. Hatlåten mot polisen är en lite lugnare sak som jag gillar och det är lätt att sjunga med. Sista låten ut är Fin kostym i Vellinge och deras fascistiska sätt att se på tiggare och liknande saker. Tänker på gamla punkband som Pizzoar , Massmedia och den typen av band tillsammans med Raped Teenagers och den typen av band. Köp!!! 28/2-2020


********

RÖD REVOLVER-SEX FOT UNDER(MINI-CD)

This group is angry about many things and it's a shame they don't have more room to be angry about other things too since there are only 5 songs. Jojo Wadensten sings here as she does in Belta 53. Vi har stängt is a good consideration for everyone who is angry at immigrants who come here and the band sounds primitive and raw and I like that. Just that song is a little odd punk in some way and the drums sound very far ahead and it sounds a little rehearsalroom in a positive way. The song is far ahead and they have really done it right and Basebollträ & bajonett is a fast and angry song where Jojo sings really well. This is punk if anything .... cool! Alla har råd is 13 seconds. The hate song to the police is a little calmer thing that I like and it's easy to sing along in that song. The final song is Fin kostym i Vellinge and their fascist way of looking at beggars and similar things. Think of old punk bands like Pizzoar, Massmedia and that type of band together with Raped Teenagers and that type of band. Buy!!! 28/2-2020