RETAQUE-MUSICA DE BARRIO(KASSETT-GENTE DE OI!)

 

Den här gruppen kommer från Equador och det är alltid intressant med musik som kommer från delar som jag inte är så bekant med tycker jag. Denna gång är det inte hardcore vi snackar om utan Retaque spelar en typ av oi/streetpunk men jag tycker nog att den känns lite snabbare än genom snittet. Med låtar som Me refugio en el punk(Jag tar min tillflykt till punken) , Escuela para cerdos(Skola för grisar) och No creo en el prseidente(Jag tror inte på presidenten) så känns det som ganska vanliga punktexter och att problemen inte är så annorlunda på andra ställen i världen. I alla fall inte för punkare runtom vårt jordklot. 25 låtar som är fartfyllda, där de låter arga och jag skulle vilja ha den här utgåvan på något annat sätt än på just kassett. Men det är kul att ta detl av Equadors punkliv på detta sätt och det är mycket kompetent och precis samma känslor för punk finns i det landet. Jag älskar detta! Jag sätter på kassetten igen och igen och igen! 18/8-2022


********

RETAQUE-MUSICA DE BARRIO(KASSETT-GENTE DE OI!)

 

This group comes from Equador and it's always interesting with music coming from parts that I'm not that familiar with I think. This time it's not hardcore we're talking about but Retaque plays a type of oi/streetpunk but I think it probably feels a little faster than through the rest. With songs like Me refugio en el punk(I take refuge in punk), Escuela para cerdos(School for pigs) and No creo en el prseidente(I don't believe in the president) it feels like pretty common punklyrics and that the problems are not so different elsewhere in the world. At least not for punks around our globe. 25 songs that are fast-paced, where they sound angry and I'd like this release in some other way than on just cassette. But it's fun to take it out of Equador's punk life this way and it's very competent and just the same feelings for punk exist in that country. I love this!  I turn on the cassette again and again and again!

18/8-2022