REJECT THE SICKNESS-WHILE OUR WORLD DISSOLVES(CD-WORM HOLE DEATH WHD 252/GORDEON)

 

Det är tufft…väldigt tufft och det är sådan här metal som jag uppskattar i alla fall för jag gillar när det är lite fart i musiken och det tycker jag att Reject The Sickness har. Skönt också när sångaren låter som han gör här och gitarrerna skär hål i mig. De gitarrerna är taggiga och det är något jag verkligen uppskattar. Metalcore kanske är namnet men jag tycker nog det drar över mer till metal än att det låter hardcore. Kanske ingen ny typ av musik precis men det fråntar ju inte dem att det kan vara bra ändå. Varför inte ge gruppen chansen och är ni inne på tuffare metal med melodier så tror jag alldeles säkert att denna grupp komma att passa som handsken. Så kolla in dem om ni får chansen och deras snabba metal tillatalar i alla fall mig riktigt mycket! Låttitlarna kanske lämnar lite mer att önska om vi pratar om positivism eller vad sägs om We all burn, Burning Soil och Reveal the darkness. 3/5-2021


*******

REJECT THE SICKNESS-WHILE OUR WORLD DISSOLVES(CD-WORM HOLE DEATH WHD 252/GORDEON)

It's tough… very tough and it's this kind of metal that I appreciate anyway because I like when there's a little speed in the music and I think that Reject The Sickness has. Nice also when the singer sounds like he does here and the guitars cut holes in me. Those guitars are edgy and that's something I really appreciate. Metalcore may be the name but I think it draws more to metal than it sounds hardcore. Maybe not a new type of music exactly, but that does not deprive them that it can be good anyway. Why not give the group a chance and if you are into tougher metal with melodies, I think for sure that this group will fit like a glove. So check them out if you get the chance and their fast metal appeals to me a lot! The song titles may leave a little more to be desired if we are talking about positivism or what about We all burn, Burning Soil and Reveal the darkness. 3/5-2021