REFLECTING THE LIGHT-REFLECTING THE LIGHT(CD-BITUME BCD022)

 

Detta ska tydligen vara en instrumental Post-Metal/Post Black metal skiva och instrumentala skivor brukar inte vara min favoritmusik oavsett genre. De har döpt låtarna till I II III IV och V och det blir ju ungefär lika anonymt som jag många gånger tycker att instrumental musik blir. Men visst om man istället lyssnar på den här skivan som lite monoton, avslappnande musik så kanske det blir riktigt bra! Jag satte på skivan när jag vilade och där passade den ypperligt som avslappningsmusik faktiskt. Så då är det ju ingen skiva att spela i bilen om man säger så för då kanske man kör av vägen av sitt avslappnade beteende. Men skivan växer med sitt ljudlandskap mest hela tiden tycker jag och Reflecting the Light har något måste jag säga! Så efter att ha lyssnat på skivan känner jag mig riktigt avslappnad och det är där jag tror den här skivan fyller ett stort syfte faktiskt och blir intressant just därför. 26/1-2024


******

REFLECTING THE LIGHT-REFLECTING THE LIGHT(CD-BITUME BCD022)

 

This is supposed to be an instrumental Post-Metal/Post Black metal record and instrumental records are usually not my favorite music regardless of genre. They have named the songs I, II, III, IV and V and it becomes about as anonymous as I often think instrumental music becomes. But of course if you instead listen to this album as a little monotonous, relaxing music so maybe it will be really good! I put on the record when I was resting and there it was really good as relaxation music actually. So then it's not a record to play in the car if you say so because then you might drive off the road of your relaxed behavior. But the record grows with its soundscape most of the time, I think, and Reflecting the Light has something, I must say! So after listening to the album I feel really relaxed and that's where I think this album fills a big purpose actually and becomes interesting just because of that. 26/1-2024