RED MECCA-STAY(2LP-MASSPRODUKTION MASS LP-242)

Kanske inte den vanliga musiken som brukar avhandlas i Skruttmagazine. Men det är skön musik som är lite svävande sådär och med Susanne vackra röst. Jag kan ju inte så mycket om sådan här musiktermer när det gäller synthbaserad musik men ambient kanske.ni som vet mer kan skicka in klagomål till skruttmagazine@outlook.com om det är så att ni vill rätta mig. Nu tillbaka till musiken och till bandet som består av nyss nämnda Susanne och Jan och de får hjälp av skådespelaren Dennis Hanson på en av låtarna. WITHOUT A HOUSE WITHOUT A DOOR är det ganska mörk musik tills Susanne kommer in med sin skönsjungande röst och det blir en skön ”kollision” mellan det vackra och tunga. Mästerligt. Massproduktion har alltid varit ett intressant bolag de över 40 åren de har hållit på och Red Mecca är väl ett ypperligt exempel på att de vågar ta ut svängarna. Borde vara ett dubbelalbum som alla som gillar svävande musik med skönsång och den borde alla inneha i sitt hem. Det är fruktansvärt snyggt producerat hela vägen och hela ljudbilden låter min stereo jobba och det klara ljudet som kommer ut från mina högtalare har en magisk stämning och jag hoppas verkligen mer människor hittar gruppen. Absolut inte punk men musik som verkligen tål att lyssnas på om och om igen. Precis som releasebladet var det längesedan jag hörde en Cure-låt utan att vara Cure med Dennis Hanssons röst på I Miss You 18/9-2023


*******

RED MECCA-STAY(2LP-MASSPRODUKTION MASS LP-242)

Maybe not the usual music that is usually discussed in Skruttmagazine. But it is nice music that is a bit floating like that and with Susanne's beautiful voice. I don't know much about music terms like this when it comes to synth-based music, but ambient maybe you who know more can complain to skruttmagazine@outlook.com if you want to correct me. Now back to the music and to the band consisting of the aforementioned Susanne and Jan and they get help from actor Dennis Hanson on one of the songs. WITHOUT A HOUSE WITHOUT A DOOR it's quite dark music until Susanne comes in with her beautiful singing voice and it becomes a nice "collision" between the beautiful and heavy. Masterfully. Massproduktion has always been an interesting company for over 40 years and Red Mecca is an excellent example of daring to take the turns. Should be a double album that everyone who likes floating music with beautiful singing and it should everyone have in their home. It's terribly nicely produced all the way and the whole soundstage lets my stereo work and the clear sound coming out of my speakers has a magical mood and I really hope more people find the group. Certainly not punk but music that really bears listening to over and over again. Just like the release sheet, it's been a long time since I heard a Cure song without being Cure with Dennis Hansson's voice on I Miss You 18/9-2023

RED MECCA-AWAY(LP-MASSPRODUKTION MASS LP-

Den här gruppen har ju fått en del priser och deras musik är faktiskt riktigt intressant. Jag kommer att tänka på grupper som Dead Can Dance och liknande grupper som har ett svävande sound på något sätt. Det är vackert och avslappnande och det är helt klart musik som man både kan dansa till men också bara ligga i en soffa och bara njuta av. Jag uppskattar mer och mer denna grupp och det är musik som inte är den vanligaste precis men absolut inga svårigheter att ta till sig. Snygga melodislingor blandas med lite mystisk musik och jag skulle kunna tänka mig att många av deras låtar skulle vara bra låtar att ha i filmer etc. För ljudet är ju ganska laidback och skulle inte ta över på något sätt och detta på ett positivt sätt. Jag kan tänka mig att ni gamla synthare skulle kunna få en revival med denna grupp och därför tycker jag att alla ni gamla synthare ska ta er samman och köpa skivorna med Red Mecca….ni andra också förresten om ni vill ha en lugn och avslappnande stund. I Runaway with me har de ett lite tuffare sound och det passar de ypperligt det med.  4/5-2021


*******

RED MECCA-AWAY(LP-MASSPRODUKTION MASS LP-

This group has received some awards and their music is actually really interesting. I almost think of groups like Dead Can Dance and similar groups that have a floating sound in some way. It is beautiful and relaxing and it is clearly music that you can both dance to but also just lie on a sofa and just enjoy. I appreciate this group more and more and it is music that is not the most common exactly but absolutely no difficulty to absorb. Nice melody loops are mixed with some mysterious music and I could imagine that many of their songs would be good songs to have in movies etc. Because the sound is quite laidback and would not take over in any way and this in a positive way. I can imagine that you old synthfans could have a revival with this group and therefore I think that all you old synthfans should get yourself together and buy the records with Red Mecca …and you others also by the way if you want a quiet and relaxing moment. In Runaway with me they have a little tougher sound and that suits them really good that too. 4/5-2021

RED MECCA-TRUTH(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-188)

Skivan börjar tungt och på ett sätt som låter riktigt lovande. Den kvinnliga sångrösten levererar mystisk sång och jag tänker på grupper som Cocteau twins på samma gång som tyngden får mig lite att tänka på Siouxsie and the Banshees utan att på något sätt lika dem. Skulle Enya spela lite tyngre musik kanske det skulle låta på Red Meccas vis. Sedan får jag en känsla av ett modernare Eurythmics i några av låtarna och det hela är en riktigt spännande anrättning och Red Mecca har mycket framför sig tror jag och kan bli kända i hela världen. Jag förstår att Massproduktion tror på dem för jag tror på dem också och även om det ligger långt ifrån punken som ligger mig varmast om hjärtat så uppskattar jag bra musik också och Red Mecca gör bra musik oavsett genre. 13/9-2019


*******

RED MECCA-TRUTH(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-188)

The album starts out heavy and in a way that sounds really promising. The female vocals deliver a mysterious song and I think of groups like Cocteau twins at the same time as the weight makes me think a little about Siouxsie and the Banshees without sound like them in any way. If Enya were to play a bit heavier music, it might sound like Red Mecca's. Then I get a sense of a more modern Eurythmics in some of the songs and the whole thing is a really exciting arrangement and Red Mecca has a lot ahead I think and can be known all over the world. I understand that Massproduktion believes in them because I believe in them too and even though it is far from the punk that is most warm to me, I appreciate good music as well and Red Mecca makes good music regardless of genre. 13/9-2019

RED MECCA-I SEE DARKNESS IN YOU(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-161)

Red Mecca är egna det kommer jag ihåg. Det är kanske inte eget men de har ett sound som kanske inte är storsäljande men det är behagligt på något sätt. A new world påminner mig nästan om någon gammal Jean-Michel Jarre-låt eller något sådant. Det är ingen sång på den låten men sedan kommer en kvinna in och sjunger väldigt lågmält och det blir till en musik som är underbar att ha på när man vill slappna av och verkligen ta det lugnt. Är du kanske en bilförare som vet med dig att du alltid kör för fort kanske det vore något för dig också…att lugna ned dig med för till denna musik kan man inte köra fort ;-) Får nästan lite Twin Peaks-känsla och ni vet Julee Cruise om ni kommer ihåg….Jag gillar detta. 4/5-2018


*******

RED MECCA-I SEE DARKNESS IN YOU(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-161)

Red Mecca is own I remember. It may not be own but they have a sound that may not be selling millions but it's comfortable in some way. A new world reminds me almost of any old Jean-Michel Jarre song or something like that. There is no vocals on that song but then a woman comes in and sings very low and it becomes a music that is wonderful to wear when you want to relax and really calm down. Are you maybe a driver who knows that you are always driving too fast maybe it would be something for you too ... to calm yourself down to this music you can not drive fast; -) Getting almost a Twin Peaks feeling and you know Julee Cruise if you remember ... .I like this. 4/5-2018

RED MECCA-SET IN MOTION(SINGEL-MASSPRODUKTION)

Det här kanske inte riktigt är den musik jag är van att lyssna till men Set in Motion är en låt som jag verkligen uppskattar. Tänker lite på en blandning av Siouxsie and the Banshees, Joy Division och Depeche Mode. Släng in lite rytmer och Kate Bush också så…BaksidanRising är inte heller så dum även om den har ett lugnare tempo och inte är lika dansant och den har något mystiskt över sig som jag gillar. Om man bortser från vad jag gillar för musik annars så måste jag säga att jag tycker Red Mecca är en riktigt intressant grupp. 3/2-2017


*******

RED MECCA-SET IN MOTION(SINGEL-MASSPRODUKTION)

Maybe this is not really the music I use to listen to but Set in Motion is a song that I really appreciate. Thinking a bit of a mixture of Siouxsie and the Banshees, Joy Division and Depeche Mode. Throw in some rhythms and Kate Bush as well so ... Backside Rising is not so bad even if it has a slower pace and not as danceable and it has something mysterious about the song that I like. Leaving aside what I like in music otherwise I have to say that I think Red Mecca is a really interesting group. 3/2-2017

RED MECCA-ELECTRICITY(CD-MASSPORDUKTION MASS CD-146)

Jag har ju hört Red Mecca några gånger tidigare och det är ju inte som att lyssna till gamla punkskivor från Massproduktion eller något sådant men de har en viss attityd ändå. De tror på det de gör och det är ju det viktigaste när det handlar om musik. Det är musik som är ganska svävande och egentligen ganska avkopplande men den har egentligen ingenting med mitt vanliga musiklyssnade att göra känns det som. Men det är inget som säger att det måste vara dåligt bara för det och jag kan faktiskt uppskatta lite ” konstiga” och ”udda” saker också. Red Mecca anser jag nog vara lite annorlunda och Electricity passar väldigt bra som samlingsnamn på denna skiva som faktiskt är fylld med just elektrisk musik, kanske inte dansmusik utan mer musik att bara koppla av till! Jag gillar mest när kvinnan i bandet sjunger…så vackert! 27/1-2016


******

RED MECCA-ELECTRICITY(CD-MASSPORDUKTION MASS CD-146)

I have heard Red Mecca a few times before and it's not so that you listen to old punk records from Massproduktion or something like that but they have a certain attitude anyway. They believe in what they do and that's the most important thing when it comes to music. It is music that is quite vague and really quite relaxing but it really has nothing to do with my regular music listening to it feels like. But there is nothing that says it has to be bad just for that and I can actually appreciate some "strange" and "odd" things too. Red Mecca I think probably be a bit different and the Electricity fits very well as a collective name for this record that is actually filled with just electric music, maybe not dance music, but more music just to relax to! I like most when the woman in the band sings ... so beautiful! 27/1-2016

RED MECCA-COVERED WITH RAIN(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 137)

Brända Barn har ju haft denne upphovsman som sin medlem men det är en bit från vad Brända Barn gjorde. Ganska flummig musik med en sångerska som sjunger riktigt vackert. Kanske inte musik eller en platta man sätter på när man har stor fest precis om man nu inte vill att gästerna skall somna. Men dagen efter kanske det är en platta att sätta på för det skulle passa ganska bra då. Ingen musik som grannarna kan klaga på(ifall man inte spelar VÄLDIGT högt) och ganska behagligt sound dagen efter. Jag tror säkert att ni som gillar Enya, Enigma och den typen av musik kanske skulle uppskatta detta. 26/8-2014

******

RED MECCA-COVERED WITH RAIN(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 137)

Brända Barn had this author as its member, but it is a bit from what Brända Barndid. Pretty fuzzy music with a singer who sings really beautiful. Maybe not music or a record to put on when you have a big party just for you now not want guests to fall asleep. But the day after maybe there is a plaque to put on it would fit quite well then. No music that the neighbors might complain about (if you do not play very loud) and quite pleasant sound the following day. I'm sure that you like Enya, Enigma and the type of music might appreciate this. 26/8-2014

RED MECCA-YOU WERE NEVER HERE(CD-MASSPRODUKTION  MASS CD-128)

Red Mecca liknar väl egentligen inte så mycket annat som Massproduktion get ut genom åren för jag tycker att deras musik är en hybrid mellan Depeche Mode, Yello och Kraftwerk eller hur man skall beskriva det. Jag kommer kanske inte att lyssna på den varje dag precis för den här typen av musik är väl inte riktigt min grej… det finns melodier jag gillar men jag är väl inte jätteförtjust i den här typen av musik men jag kanske ändrar mig efter några mer lyssningar men Red mecca imponerar inte vid första anblicken på mig eller rättare sagt den här typen av musik är inte riktigt min tepåse eller hur man säger. 20/9-2013

*****

RED MECCA-YOU WERE NEVER HERE(CD-MASSPRODUKTION  MASS CD-128)

Red Mecca resembles well not really so much else that Mass goat out over the years because I think their music is a hybrid of Depeche Mode, Yello and Kraftwerk, or how to describe it. I might not listen to it every day just for this type of music is not really my thing ... there are songs I like but I'm not really fond of this kind of music but I might change my mind after a few more listens but Red mecca does not impress at first sight for me, or rather, this type of music is not really my teabag or how to say. 20/9-2013