RÅDNE LUNGER-KASSETT(KASSETT)

 

En 6-låtars kassett med Rådne Lunger från Danmark….kan ju aldrig vara fel. Inleds med låten 50/60 som är en lite udda låt…..startar skitsnabbt och sedan blir det ett break i mitten där det pratas och är allmänt oväsen. Men den sätter igång igen och då blir det hardcore på danska. Håll i er när ni lyssnar på detta. På den vägen är det hela kassetten, det är låtar fyllda med ”oväsen” och tufft sound. Snabba låtar och det är jag är mest glad för är att sången hörs faktiskt riktigt bra när man lyssnar. Sedan är det på danska så jag kanske inte förstår allt men att grupper sjunger på sitt hemspråk får alltid ett plus i min bok. Så om ni vill missa den fantastiska punkscen som börjar växa upp i Danmark ska ni skita i att kolla in Rådne Lunger…annars måste ni göra det. Ni får inte det vanliga men inte heller något konstigt utan det blir en smäll i ansiktet med högoktanig punk… Kolla in för helvete! 2/8-2023


********

RÅDNE LUNGER-KASSETT(KASSETT)

 

A 6-song cassette with Rådne Lunger from Denmark....can never be wrong. Starts with the song 50/60 which is a little odd song.....starts fast and then there is a break in the middle where there is talk and general noise. But it starts again and then it becomes hardcore in Danish. Hold on as you listen to this. On that road, it's the whole cassette, it's songs filled with "noise" and tough sound. Fast songs and what I'm most happy about is that the vocals are actually heard really well when listening. Then it's in Danish so I may not understand everything, but the fact that groups sing in their home language always gets a plus in my book. So if you want to miss the fantastic punk scene that is starting to grow up in Denmark, you should give a to check out Rådne Lunger... Otherwise, you will have to do it. You do not get the usual but also nothing strange but it will be a slap in the face with high-octane punk ... Check out for the hell of it! 2/8-2023