PROTESTERA-KÄRLEKSSÅNGER 1999-2020(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD052)

Fantastisk titel på den här skivan för det är kärlekssånger på Protesteras sätt. Här får vi en samling av singlar, samlingsskivelåtar och outsläppta versioner.  Först ut är de fyra låtarna från Zora som handlar mycket om kvinnoförtrycket etc. Splitten med Apatia No behandlar kommersialism och är en smäll både på käften textmässigt men självklart musikmässigt när det gäller Protestera. Jag älskar också växelsången mellan Micha/Eja och Johan på de här låtarna  En outgiven version av Ett land har rest sig följs av Punklåten där gruppen tar tillbaka punken…På Gränslösa Land är det en reaktion mot rasism och för jämlikhet och riktigt bra hardcorelåtar ackompanjerar detta.  Klassfiende är nästan den poppigaste låt som gruppen gjort och det gäller väl  nästan hela deras sida på Splitten med Gotcha och då menar jag inte att det är mjuk pop precis.  …De måste bort är ju en gammal favorit som håller alla dagar. En cover av Totalt jävla Mörker får vi på samlingen Halvfabrikat fick oss att göra det” och detta är också första gången vi hör Hanna på sång istället för Micha på denna  skiva och det är också Hanna som sjunger på de fortsatta låtarna. Hon spelar bas också förresten så vi inte missar det.  De fem sista låtarna är en kaskad av snabbspelad och välgjord svensk hardcore och dessa låtar kommer fråm splitten Massmilicja och Sea Shephard benefit. Det som slår mig mest är att alla deras låtar är mer som berättelser än vanliga texter egentligen plus att Protestera har sin egna stil i hardcorevärlden. Det kanske är mer de senare låtarna som har kortare texter men ändå lika slagkraftiga. 15/3-2022

 

********

PROTESTERA-KÄRLEKSSÅNGER 1999-2020(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD052)

Great title on this record because it's love songs in Protesteras way. Here we get a collection of singles, compilation songs and unreleased versions. First up are the four songs from Zora that are very much about the oppression of women etc. The split with Apatia No deals with commercialism and is a slap both in the face lyrically but of course musically when it comes to Protestera. I also love the alternating song between Micha/Eja and Johan on these songs. An unreleased version of Ett land har rest sig is followed by the Punklåten where the group brings back punk... At Gränslösa Land it's a reaction against racism and for equality and really good hardcore songs accompanies this. Klassfiende is almost the most poppy song the group has ever done and that applies to almost their whole side on the split with Gotcha and I don't mean that it's soft pop exactly. De måste bort away is an old favorite that lasts every day. A cover of Total Jävla Mörker  we get on compilation Halvfavrikat fick oss att göra det and this is also the first time we hear Hanna on vocals instead of Micha on this record and it is also Hanna who sings on the continued songs. She also plays bass so we don't miss it. The last five songs are a cascade of fast-paced and well-made Swedish hardcore and these songs come from the split Massmilicja and Sea Shephard benefit. What strikes me the most is that all their songs are more like stories than regular lyrics really plus that Protestera has its own style in the hardcore world. Perhaps it is more the later songs that have shorter lyrics but still just as powerful. 15/3-2022

PROTESTERA-KAMPEN GÅR VIDARE(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD46)

Protestera släppte denna skiva år 2000 och nu kommer den på CD. Med klassiska låttitlar som Kompromisslös kamp, Dom kan mörda revolutionärerna men inte revolutionen och Globalt uppror. Det kommer som vanligt med ett tjockt texthäfte och det är 20 år sedan skivan släpptes och gruppen har hunnit släppa ett gäng skivor och sättningar har ändrats men deras kamp är densamma och musikaliskt har de utvecklats men de är alltid hårda och arga. Jag är ju väldigt svag för när de sjungs av både kille och tjej samtidigt och det gör det ju här. Mycket svarta flaggor i deras texter och det är viktiga texter och det har inte hänt så mycket på 20 år så skivan är lika aktuell idag. Gillar ni anarkopunk och har missat gruppen eller just denna skivan så finns det inget att tänka på….bara att köpa. 22/8-2019

********

PROTESTERA-KAMPEN GÅR VIDARE(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD46)

Protestera released this record in 2000 and now it is on CD. With classic song titles such as Uncompromising Fight, They Can Kill Revolutionaries But Not Revolution and Global Revolt(but in swedish of course). It comes as usual with a thick text booklet and it is 20 years since the album was released and the group has had release many discs and sentences have changed but their struggle is the same and musically they have developed but they are always tough and angry. I am very weak because when they singing both guy and girl at the same time and it does this here. Very much black flags in their lyrics and these are important texts and not much has happened in 20 years so the record is as current today. If you like anarchopunk and have missed the group or just this album, there is nothing to think about… .just to buy. 22/8-2019

PROTESTERA-LIVE BENEFIT FOR THE ANTIFASCIST STRUGGLE IN GOTHENBURG(KASSSETT FLYKTSODA FLYKTR05)

Protestera har ju hållit på ett tag och jag känner ju Johan som också driver fanzinet/distron/skivbolaget Flyktsoda och han spelar ju gitarr här också. Inspelat i februari 2015 i Västerås och det var troligen en magisk afton. Det som slår mig mest med den här kassetten är att det faktiskt är så mycket bättre ljud än jag trodde det skulle vara. Många intressanta och bra mellansnack förgyller kassetten också och mycket av det de säger är bara det värt pengarna. Med låtar som Drakar, Världens vackraste Brott och Propgandaattack så är det svårt att misslyckas med sin tuffa hardcorepunk. Det är nästan synd att denna spelning har kommit ut på CD eller LP för den är verkligen värd att höras av mer än bara de med kassettdäck! 27/6-2019

*******

PROTESTERA-LIVE BENEFIT FOR THE ANTIFASCIST STRUGGLE IN GOTHENBURG(KASSSETT FLYKTSODA FLYKTR05)

Protestera has been with us for a while and I know Johan who also drives the fanzine/ distron/recordcompany Flyktsoda and he plays guitar here as well. Recorded in February 2015 in Västerås and it was probably a magical evening. What strikes me the most with this cassette is that it is actually so much better sound than I thought it would be. A lot of interesting and good talking between the songs also compliment the cassette and much of what they say is just the worth of the money. With songs like Drakar, Världens vackraste Brott and Propagandaattack, it's hard to fail with theirtough hardcore punk. It's almost a pity that this gig hasn´t come out on CD or LP because it's really worth hearing from more than just those with cassetteplayers! 27/6-2019

PROTESTERA-PENGARNA ELLER LIVET(CD-HALVFABRIKAT HALVCD103)

 Jag är ju glad att skivan kommer ut på CD också eftersom jag gillar CD bättre än vinyl(ja jag vet att jag är knäpp) men det är lättare format tycker jag. Skitsamma för Protestera låter bra både på vinyl och CD. Man vet ju också att de kommer att vara förbannade och att det kommer att vara vänsterorienterat och båda de sakerna tycker jag ju om så det är upplagt för fest. I låten Som en kommer jag nästan att tänka på Kommos gamla Vi måste skjuta oss ut…. För det är samma slagord fast på ett annat sätt om man säger så. Jag gillar växelsången som de gör och Hanna är den mer desperata och Johan gör det mer balanserade sångarbetet. De kompletterar varandra på ett ypperligt sätt och när musiken är anarkopunkliknande och texterna bara spottar ur sig besvikelse och ilska så kan man inte annat än att älska den här skivan! 27/10-2017

********

PROTESTERA-PENGARNA ELLER LIVET(CD-HALVFABRIKAT HALVCD103)

I'm glad that this record will be released on CD as I like CD better than vinyl (yes I know I'm crazy) but it's easier format I think. Fuck the same for Protestera sounds good on both vinyl and CD. You also know that they will be angry and that it will be left-winged and both of them I think so it's set for a party. In the song Som en, I'll almost think of Kommos old Vi måste skjuta oss ut…. because that same slogan but in another way if you say so. I like the singing between man and woman that they do and Hannah is the more desperate and Johan makes the more balanced vocal work. They complement each other in a great way and when the music is anarchopunk-like and the lyrics just pure disappointment and anger, you can only love this album! 27/10-2017

PROTESTERA/MASSMILICJA-SPLIT(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP038/FLYKTOSDA 09/SANCTUARY SIN021)

Polsk punk har ju alltid varit intressant tycker jag och Massmilicja gör ju inte saken mindre intressant tycker jag för deras snabba punkrock har drag av både tidiga Dezerter och JMKE tycker jag(jag vet att JMKE inte kom från Polen). De tre låtarna är fullständigt fantastiska låtar tycker jag och man hör hur ilskan och svetten rinner ner från högtalarna och detta är punkrock på riktigt. Det finns så mycket ärlighet känns det som i deras musik så jag tycker nog att detta känns som Polens bästa band just nu. Jag måste få höra mer. Protestera där jag känner Johan och vet att han är AIKare börjar med en låt som heter Vi är överallt och det är också titeln på en AIK-låt om jag inte missminner mig. Men det är ju inte AIK här som gäller utan mer politiskt sjungen musik och det växelsjungs som vanligt mellan kvinna och man och jag bara älskar det. I Allt är mitt tycker jag att innan den kvinnliga fägringen kommer in i sången så låter det nästan som en blandning av Discharge och Rövsvett och det är ju inte fel. Protestera är ett av Sveriges bästa hardcoreband och det går inte att säga emot där 14/9-2016

********

PROTESTERA/MASSMILICJA-SPLIT(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP038/FLYKTOSDA 09/SANCTUARY SIN021)

Polish punk has always been interesting, I think, and Massmilicja does not make things less interesting I think because their fast punk rock has characteristics of both early Dezerter, JMKE I think (I know that JMKE not vame from Poland). The three songs are all great songs, I think, and you hear the anger and the sweat runs down from the speakers and this is punkrock for real. There's so much honesty, it feels like in their music so I think that this feels as Poland's best bands right now. I need to hear more. Protestera where I know John and know he is suppprting AIK begins with a song called Vi är överallt and it is also the title of a song from AIK if I remember correctly. But it's not AIK related but a more politically sung music and they mixes as usual between woman and man in the vocals, and I just love it. In Allt är mitt I think that before the female comes into the song so it sounds like a mixture of Discharge and Rövsvett and it's not wrong. Protestera is one of the best hardcore bands, and you can not argue against it. 14/9-2016

PROTESTERA-01.05.1886(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD032)

Jag blir lika glad varje gång Protestera släpper en skiva och då på CD så det finns chans för mig att lyssna lite oftare. För det finns inte så många band som tar ställning så pass mycket som den här gruppen gör. Många kanske tycker de lever kvar på 80-talet och när anarcho-banden var som störst men det känns minns lika viktigt med sådan här musik idag. Alla slagord som finns i bookleten känns inte bara som tomma ord utan jag hoppas och tror att de står för dessa ord även i handling. Musiken då? Jävligt tuff anarchopunk med både kvinnlig och manlig sångare och som vanligt gillar jag allra bäst när de växelsjunger. Kanske synd att inte texterna hörs bättre när de är så pass viktiga som de är men det är ju stilen som är vid denna typ av punkrock. 20/8-2010

********

PROTESTERA-01.05.1886(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD032)

I become happy every time that protestera releases a record and then on CD so it´s a chance to listen a little bit more often. Because there isn´t so many bands who shows their opinion so much as this group is doing. Many people maybe thinks they´re still in the 80´s when the anarchobands was as big as they could but it feels important with those bands today too. All words which is in the booklets doesn´t feel as they are empty words and I hope and believe that they are standing for them in real life too. The music then? Fucking tough anarchopunk with both female and male singer and as usual I like the best when they mixes their voices . maybe a shame that the luyrics isn´t easier to hear when they´re som important but this is the style which is when it´s this style of punkrock. 20/8-2010

PROTESTERA-GRÄNSLÖSA LAND(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDSHALVEP 021)

Protestera är alltid bra och framförallt är de alltid arga. Skivan är en underbar skapelse och jag hoppas att detta bands texter når ut till en större publik för det är såpass bra texter om så viktiga ämnen som nästan inga andra band berör. Som vanligt får jag Crass-feelingen och det är ju tråkigt att säga men det känns i vilket fall som om de är bättre musiker än den gruppen. Snyggt texthäfte i CD-format med mycket information och det känns totalt genomarbetat. Protesteras bästa skiva hittils?? 13/9-06

********

PROTESTERA-GRÄNSLÖSA LAND(SINGEL HALVFABRIKAT RECORDSHALVEP 021)

Protestera is always good and they are always angry. the record is a wondeerful thing and I hope this bands lyrics come foreward to a bigger audience than now in the future. because it´s so good lyrics about so important things that not so many bands write about. as usual I g the Crass-feeling and it´s boring to say that again but I think anyway those guys and girls are better musicians than Crass. Nice booklet with much information and it feels so worked-through. Protesteras best record this far???13/9-06

PROTESTERA-ROCK N RIOT(MINI-CD /HALVFABRIKAT HALVCD 18)

Riktigt bra är vad Protestera presterar på punkigt sätt. Är de bara hälften så politiska på riktigt så är de nog politiker inom några år. De är så förbannade så att gamla politiker skulle bli glada om de hade haft ett band av denna politiska kaliber. Allt till alla, Borgargbrigaden och så vidare och ni förstår var de ligger någonstans. Man känner handen knytas i fickan och man vill höja den i kamplik näve. Jag tycker att punkband skall vara politiska och Protestera har verkligen lyssnat på det. 9 riktigt tuffa låtar och jag vill inte nämna Crass en gång till men är tvungen att göra det. "En dag skall vi alla upprorets barn ta tillbaka allt ni stulit från oss" är så trevligt att höra så nu skall jag ut och göra revolution. 9/8-06

********

PROTESTERA-ROCK N RIOT(MINI-CD /HALVFABRIKAT HALVCD 18)

Really good is what Protestera do in a punky way. Is they only half as political in the real life so are they all politicans in some years. They´re so fucking angry so all old politicans should be very happy when they hear this group of this political caliber and they wish they have had a band like that when they did political career. Allt till alla(Everything to everybody)  , Borgarbrigaden (The boourgeoisie brigade) and so on and you can udnerstand where they are.  You can feel the fist in your pocket and you want to raise it when you hear this. I think that punkbands should be political and Protestera have really listened to that.  9 really tough songs and I don´t want to mention Crass one more time but I have to.  "One day we shall all, children of the uprising take back everything you have stolen from us" is so nice to hear so now I will go out and do a revolution) 9/8-06

PROTESTERA/PATIA NO-SPLIT SINGEL(SINGEL)

Spansksjungande Patia No påminner om något svenskt gammal punkband, är det Headcleaners jag tänker på, jag vet inte. Men det känns väldigt politiskt i alla fall och det är ju något som svenska Protestera också är. Propagandaattack är väl en av deras bästa låtar och när de växlar mellan sångare får jag en Crass-feeling igen(tråkigt att alltid säga den gruppen) och det är något positivt. Nu känns punk farligt igen och det är synd att inte mer människor tar/får chansen att lyssna på Protestera för någon hitmusik blir ju aldrig detta tyvärr. Kolla in detta annars får ni stryk.....27/4-05

********

PROTESTERA/PATIA NO-SPLIT SINGEL(SINGEL)

Spanishsinging Patia No reminds me about some old swedish hardcoreband, is it Headcleaners I think about, I don´t know. But it feels really political anyway and that is something that swedish Protestera is also. Propgandaattack is one of their best songs and when they mix between the singers I got a Crassfeelign again(bporing to always say that group) and that´s positive. Now it feels like punk is dangerous againa nd that´s a shame that not more people take/get the chance to listen to this because Protestera is never going to be any hitmusic unfortunaly. 27/4-05

PROTESTERA-ZORA(SINGEL-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP 014)

Protestera måste väl vara ett av de mer intressanta banden i Sverige just nu. Deras politiska musik rör verkligen om. Deras texter rör om och även musikaliskt rör deras tuffa hardcore om. Man kan snacka om ett svenskt Crass eller kalla de vad de vill men Protestera har funnit en egen väg tycker jag. Mycket texter om kvinnokamp på denna skiva och det är väl bra och helt klart är de ett band som vågar ta ställning för sådant som de tycker är fel och det finns ju mycket som är.9/8-04

********

PROTESTERA-ZORA(SINGEL-HALVFABRIKAT RECORDS HALVEP 014)

Protestera must be one of the more interesting  bands in Sweden right now. Their political music really makes the world go round. Their lyrics does the same and even musically they show how it should be. You can talk about a Swedish answer to Crass or call them what you like. Protestera have found their own way I think. Much lyrics about femalestruggle is it on this record and that´s good and it´s good with a band who dare to show their opinion and make a stand for things they think is wrong and there´s a lot of things which is wrong.9/8-04

PROTESTERA-KAMPEN GÅR VIDARE(LP-SKULD 050)

Det här är ju underbart. Tänk om Crass skulle sjungit på svenska och funnits nu så skulle de nog låta som göteborgska Protestera. Med otroligt politiska texter som jag inte har hört sedan Crass tider så stänker de fram den ena rökaren efter varandra. Att det är svenska texter gör att det berör så mycket mer  och en låttitel som "Dom kan mörda revolutionärerna men inte revolution" säger väl allt. Här handlar det om klasskamp och framförallt en kamp för en rättvisare värld. det kanske inte går att få med punkmusik men man kan ju alltid försöka och det gör Protestera. KÖP ANNARS KOMMER PROTESTERA EFTER ER 15/9-00

********

PROTESTERA-KAMPEN GÅR VIDARE(LP-SKULD 050)

This is wonderful and think if Crass had been singing in swedish and have been together now they have sounded like gothenburgband Protestera. With unbelievble political lyrics which I haven´t heard since Crasstimes do they do one good song after the other. That it is swedish lyrics on the songs don´t make the thing more bad. And with a songtitle like "They can murder the revolutionaires but not the revolution" you can see what it all about. This is classwar and a try to get a better world. I fyou can do it with punkmusic I don´åt know but we´ll give it a try. 15/9-00