PROPAGANDA NETWORK-PANIK(CD-K-KLANGTRÄGER NR 036)

Punk på tyska….äntligen….jag har fått en del tyska skivor det senaste men de har fått för sig att sjunga på engelska och jag vill ju ha dem på tyska och så har det varit ända sedan jag hörde Toten Hosen första gången. Det blir en sådan känsla tycker jag med tyska språket och punk ihop som jag smälter för. Propaganda Newtork är riktigt bra och deras lite hårdare punksound tilltalar mig mycket. Då menar jag inte att de spelar hardcore eller så utan de spelar hård punkrock….Jag rycks med i deras musik på ett ypperligt sätt och att sitta still till den snabba punkrocken är i stort sett omöjligt. Det är samma tempo i stort sett på hela skivan och man känner sig helt slut efteråt på ett mycket positivt sätt och jag tycker nog att detta är en av årets punkskivor 2023. Jag skulle kunna sitta och rabbla superlativ över gruppen hur länge som helst men har inte tid för jag ska lyssna på skivan igen och det borde ni också göra om ni vill ha rejäl punk och ni kommer inte att bli besvikna…för då blir jag besviken på er! 31/8-2023


*********

PROPAGANDA NETWORK-PANIK(CD-K-KLANGTRÄGER NR 036)

Punk in German....finally....I've got some German records lately but they've got the idea to sing in English and I want them in German and it's been that way ever since I heard Toten Hosen for the first time. It becomes such a feeling, I think, with German language and punk together that I melt for. Propaganda Newtork is really good and their slightly harder punk sound appeals to me a lot. I do not mean that they play hardcore or so, but they play hard punk rock ... I get carried away with their music in an excellent way and to sit still to the fast punk rock is largely impossible. It's the same tempo pretty much on the whole album and you feel completely exhausted afterwards in a very positive way and I think this is probably one of the punk records of the year 2023. I could sit and rattle superlatives over the group forever but don't have time because I'm going to listen to the album again and you should do that too if you want real punk and you won't be disappointed... Because then I will be disappointed in you! 31/8-2023