PROCRASTINATE-2014-2019(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD 121)

 

En riktigt bra samling med ett grekist band har vi ju alla längtat efter…eller? Det finns låtar med grekisk text men mestadels med engelska texter och en låt Liri Popullit som jag inte vet vilket språk den är på. Det finns band i Grekland som inte spelar musik som Mikis Theodorakis etc. Det finns tuffa band där också och Procrastinate är ett av dem. Man känner sig skönt överkörd och översköljd av musiken och helt klart är detta musik för dig som gillar hardcore och kanske en del som gillar deathmetal skulle kunna uppskatta detta också. Detta verkar vara alla låtar som gruppen gjort på en och samma CD och det är alldeles för lite tycker jag och jag skulle gärna höra nya låtar med gruppen. 21 låtar är det i alla fall som vi får nöja oss med här och det är hög klass på alla låtar tycker jag och att greker kan spela tuff och hård musik råder det inget tvivel om , det bevisas i alla fall av den här gruppen och det riktigt klart. Det finns egentligen inget att klaga på när jag lyssnar på deras tuffa hardcore….det kanske skulle vara att jag vill ha mer låtar från gruppen. Effektiv musik att få energi av är det i alla fall. 26/1-2022


*******

PROCRASTINATE-2014-2019(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD 121)

A really good collection with a Greek band we've all been longing for... or? There are songs with Greek lyrics but mostly with English lyrics and a song Liri Popullit that I don't know what language it's in. There are bands in Greece that do not play music like Mikis Theodorakis etc. There are tough bands there too and Procrastinate is one of them. You feel nicely run over and overwhelmed by the music and clearly this is music for those who like hardcore and maybe some people who like deathmetal could appreciate this too. These seem to be all the songs that the group has done on the same CD and it's far too little I think and I'd love to hear new songs with the group. 21 songs is what we have to settle for here and it's high class on all songs I think and that Greeks can play tough and hard music there is no doubt about , at least it is proven by this group and it really clearly. There's really nothing to complain about when I listen to their tough hardcore....maybe it would be that I want more songs from the group. Effective music to get energy from it is anyway. 26/1-2022