PRAIM FAYA-ABYSS OF A LIGHT PLANET(CD)

Ojojoj det här är tungt. Jag har lyssnat på några poppiga punkplattor innan och så kommer detta och blåser bort allt positivt och drar ner oss i domedagsträsket. Nej, skämt åsido, så är det inte alls utan här är det deathmetal(tror jag) som är grejen eller i alla fall något som liknar det. Jag har ju alltid varit förtjust i denna lite tuffare stil av metal för det ligger ju många gånger inte så långt ifrån hardcore egentligen. En sångare som låter som han ska till den här musiken ligger långt fram i ljudbilden och det gillar jag! Det gör att musiken blir lättare att ta till sig på något sätt. Han låter aggressiv och det gör ju musiken också men som alltid i den här typen av deathmetal så finns det melodier där i bakgrunden som vi hör som är vana med hård musik. För de som inte är vana med den här typen är det nog bara oväsen.  Men jag gillar deras hårda sound och det är kanske inget nytt men det är en bra skiva med ett välspelande band. 24/10-2023


*******

PRAIM FAYA-ABYSS OF A LIGHT PLANET(CD)

Wow, this is heavy. I have listened to some poppy punk records before and then this comes and blows away everything positive and drags us down into the doomsday swamp. No, joking aside, it ́s not so it ́s death metal (I think) which is the thing or at least something like it. I have always been fond of this tougher style of metal because it ́s not so far away from hardcore really. A singer who sounds like he should to this music is in the foreword in the soundscape and that I like! It makes the music easier to absorb in some way. He sounds aggressive and so does the music too but as always in this type of deathmetal there are melodies there in the background that we hear which is used to hard music. For those who aren't used to this type, it's probably just noise. But I like their hard sound and it's maybe nothing new but it's a good record with a well-playing band. 24/10-2023