PPL JKPG-GREATEST HITS(CD- GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 026)

 

Lite kaxigt att döpa sin första skiva till Grestest Hits och det gjorde ju Cockney Rejecets också en gång i tiden så varför inte följa ett vinnande koncept. Jojo från Belta 53 sköter basen och sången och hennes röst är ju lite speciell och gör grupperna som hon sjunger i till speciella grupper. Men det finns också kopplingar till Röd Revolver och Skrammel i den här gruppen. Jag älskar den här skivan och de tio låtarna är alla hits i samma skola som DLK, Belta 53 etc. Snabb punk med ett sound där sången ligger långt fram och det gillar jag. Kul också med orgeln som får ganska stort utrymme vilket gör gruppen har ett ganska eget sound. Det här är verkligen musik som gör mig glad och sommaren räddas upp lite grand med en sådan här skiva. För efter några varma dagar är det kallare igen och då behöver vi få uppvärmen och det får man bara med en grupp som PPL. Jag skulle vilja påstå att Grönpeppar verkligen vågar testa lite nya grupper på den svenska punksvenen och det är alltid välkommet med nya punkgrupper. Vill ni ah en trevlig halvtimme med snabb punkrock så tycker jag att ni ska den tillsammans med PPL. 22/7-2022


********

PPL-JKPG-GREATEST HITS(CD- GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 026)

 

A bit cocky to name his first record Grestest Hits and so did Cockney Rejecets once upon a time so why not follow a winning concept. Jojo from Belta 53 handles the bass and singing and her voice is a bit special and makes the groups she sings in into special groups. But there are also connections to Röd Revlver and Skrammel in this group. I love this record and the ten songs are all hits in the same school as DLK, Belta 53 etc. Fast punk with a sound where the vocals are far ahead and I like that. Fun also with the organ that gets quite a lot of space which makes the group have a pretty own sound. This is really music that makes me happy and summer is saved up a little bit with a record like this. Because after a few hot days it's colder again and then we need to get the heat and you only get that with a group like PPL. I would like to say that Grönpeppar really dares to try some new groups on the Swedish punk vein and it is always welcome with new punk groups. If you want to a nice half hour with fast punk rock, I think you should it together with PPL. 22/7-2022