P-NISSARNA-DEN BLOMSTERID NU KOMMER(LP-DALA DESTROI RECORDS DDR019)

5 nya låtar med P-Nissarna. Det är inte varje dag detta händer och med låtar som Dödens Planet, 1921 och Asociala medier så slår de oss på käften. Det är så skönt att höra gamla klassiska punkgrupper för dit måste vi väl räkna P-Nissarna. Första låten Alla för alla handlar om integrering och hur viktig den är och musiken låter lite lätt punkig sådär. De har lugnat ner sig lite i den låtenom man jämför med förr i tiden. Dödens planet handlar om hur vi förstår vår jord vi människor och är en låt med musikalisk tyngd och P-Nissarna visar klass i den här låten. Tung och domedagsklass på den här låten. Min favoritlåt på skivan är nog Världen styrs av galna män och beskriver vansinnet som händer i världen. En punkig låt som punken lät i början känns det som…jag älskar det. 1921 handlar om när kvinnor fick rösträtt och det är bara drygt hundra år sedan..sjukt. Skivan behandlar verkligen moderna problem också i alla fall för Asociala medier förstår ni kanske vad den handlar om och visst finns det bra saker med dem men mycket skit med.Låten då? Precis som de andra så är det riktigt bra punk som den lät förr men modern touch. Skulle vilja ha ännu mer låtar med denna klassiska grupp men tack för dessa fem i alla fall. 14/10-2023


********

P-NISSARNA-DEN BLOMSTERID NU KOMMER(LP-DALA DESTROI RECORDS DDR019)

5 new songs with P-Nissarna. It ́s not every day this happens and with songs like Dödens Planet, 1921 and Asociala medier so do they punch us in the jaw. It ́s so nice to hear old classic punk groups because there we must count P-Nissarna. The first song Alla för alla is about integration and how important it is and the music sounds a little bit punky like that. They have calmed down a little in that song if you compare with the old days. Dödens planet is about how we understand our earth, we humans and is a song with musical weight and P-Nissarna shows class in this song. Heavy and doomsday class on this song. My favorite song on the record is probably Världen styrs av galna män and describes the madness that happens in the world. A punky song as punk sounded in the beginning it feels like... I love it. 1921 is about when women got the right to vote and that was just over a hundred years ago. Sick. The record really deals with modern problems too anyway because of Asociala medier you can maybe understand what it ́s about and sure there ́s good things with them but a lot of shit too. What about the song? Just like the others, it's really good punk as it sounded before with a modern touch. Would like to have even more songs with this classic group but thanks for these five anyway. 14/10-2023

P-NISSARNA-EN SANITÄR OLÄGENHET(LP RE-KEN RECORDS REKEN 19)

Jag var på Tomas jobb och hämtade upp denna skiva och fick en liten historieförklaring om framsidan och att det en gång i tiden var deras replokal och han berättade även om den som ägde det stället….kul historia och P-Nissarna är ju ett av de bästa punkbanden som funnits i Sverige tycker jag och singeln som inleder denna skiva från 1979 måste vara en av de bästa som gjorts i denna genre i Sverige. De tre låtarna är alla klassiker och Benzin har ju blivit som en nationalsång för punkare som ofta varit i bråk med raggare. Jugend är ju en annan klassiker och mycket bättre kan inte svensk punk låta egentligen och att de tre låtarna kom 79 är ju helt underbart och de måste ha varit ett av de tidigaste banden som spelade såpass hårt. Tre låtar kommer från 1981 och det är Flumpungar, Star och Nåt för oss och de var ju outgivna innan de kom på CD:n Flumpungar. Snabba låtar i hög klass och det var tur att de kom med på den CD:n och nu på denna LP. De fem låtarna från 1982 års singel Världskrig III är med här också och där är det en annan sångare och det är Sloback istället för Per Fender men musiken låter lika bra för det och här finns ju klassiker som Världskrig III, Fred & Anarki och En polismans ord som är klassiker i många punkares hem. De sista fem låtarna kommer från CD:n som de gav ut 2007 och det märks att de har blivit bättre musiker men de har inte tummat på punkkänslan. Fem riktigt bra och tuffa punklåtar och min förhoppning är att de skulle spela ihop igen men det Kanske är svårt eftersom de bor på olika ställen. Ett givet köp för dig som inte har denna! 22/4-2021


*********

P-NISSARNA-EN SANITÄR OLÄGENHET(LP RE-KEN RECORDS REKEN 19)

I was at Tomas' job and picked up this record and got a little story explanation about the front on the LP and that it was once their rehearsal room and he also told about the person who owned that place…. Fun story and P-Nissarna is one of the the best punk bands that have existed in Sweden, I think, and the single that begins this record from 1979 must be one of the best made in this genre in Sweden. The three songs are all classics and Benzin has become a national anthem for punks who have often been in fights with raggers. Jugend is another classic and Swedish punk can not really sound much better and that the three songs came 79 is absolutely wonderful and they must have been one of the earliest bands that played so hard. Three songs come from 1981 and they are Flumpungar, Star and Nåt for us and they were unreleased before they came on the CD Flumpungar. Fast songs in high class and it was lucky that they came on that CD and now on this LP. The five songs from the 1982 single Världskrig III are here as well and there is another singer and it is Sloback instead of Per Fender but the music sounds just as good for it and here are classics like Världskrig III, Fred & Anarki and En polismans ord that are classics in many punkers' homes. The last five songs come from the CD they released in 2007 and it is noticeable that they have become better musicians but they have not thumbed on the punk feeling. Five really good and tough punk songs and my hope is that they would play together again but it might be difficult because they live in different places. A given purchase for you who do not have this! 22/4-2021

P-NISSARNA-KALLA DEN VA FAN DU VILL(CD-ZTAR RECORDS ZR002)

Först och främst kul att ett kort som jag har tagit finns med på omslaget.  P-Nissarna har gjort sin första fullängdare efter 25 år eller vad kan det vara. Det låter inte som trötta gamla gubbar utan en ganska vital skiva är vad vi får. Visst finns det stänk från både det ena och det andra och man kan säkert räkna upp grupper som KSMB, Ebba osv men jag skulle vilja säga en gammal okänd grupp som Russian Submarines också. Modig har lyckats få ordning på alla sina influenser från alla sina egna band och här lyckas han i sina tio låtar få till en punkrock som känns att den är skriven idag på samma gång som det känns som om den skulle kunna ha varit skriven då. Slobacks texter känns riktigt intressanta ibland och vi får här en modern version av Fiendens Musik gamla låt En spark rätt i skallen men här heter den Sparka på den som ligger. Annars handlar texterna om sekter, dokusåpor, att leva sitt eget liv…..ja ni vet de vanliga punktexterna utan att bli ett dugg patetiska. Köp för fan…….(ÅTTA) 5/12-07


********
P-NISSARNA-KALLA DEN VA FAN DU VILL(CD-ZTAR RECORDS ZR002)

First of all it´s fun to see that a picture that I took on a concert is on the cover. P-Nissarna have done their first fullengthrecord after 25 years or what it could be. They don´t sound as old men and it´s a really vital record we get. Sure there´s stains from many other groups and you can surely count up groups like KSMB, Ebba Grön and I want also to say an old group like Russian Submarines also. Modig have been managed to get all his influences from all his groups together and here he have in his ten songs get foreward a lot of good punkrocksongs and it feels that they´re written today but they could also been written 25 years ago. Slobacks lyrics feels really interesting sometimes and here we get an new version of Fiendens Musik old En spark rätt i skallen but here it´s called Sparka på den som ligger. Otherwise the lyrics is about sects, soapoperas, to live your own life….yeah you know the old usual punklyrics without being pathetic. Buy this for god´s sake….(EIGHT) 5/12-07

P-NISSARNA-HÅRDA MÄN(MINI-CD)

P-Nissarna gjorde ju en underbar reunionspelning på svensk Punk 26 år 2004. Efter detta har de fortsatt att spela ihop och här har vi resultatet. Hård punk i sann punkanda. Fördumnings-Tv handlar ju om ett aktuellt ämne men annars är det ändå så att deras musik verkligen låter sent 70-tal musikaliskt och det är trevligt att de har fått till ett så pass tidstypiskt sound för det passar de verkligen. Helt klart är detta en intressant skiva för den här typen av svensk punk har jag saknat.(ÅTTA) 21/11-05


********
P-NISSARNA-HÅRDA MÄN(MINI-CD)

P-Nissarna did a wonderful reuniongig on svensk Punk 26 years 2004. After this they have continued to play together and here we have the result. Hard punk in true punkspirit. Fördumnings-TV is about an actual thing but otherwise is it so that their music really sounds late 70´s musically and it´s really nice that they have got foreward a timetypical sound because eit´s suits them very well. Really obvious is that this is an interesting record because this style of Swedish punk I really have missed.(EIGHT) 21/11-05
P-NISSARNA-FLUMPUNGAR(SWEDISH PUNKCLASSICS SPC 002CD)

Ett underbart projekt detta. P-Nissarna ger oss här ett gäng låtar från förr plus 4 låtar med Kanon som inspelades 1999 med medlemmar från P-Nissarna,Troublemakers och Sune Studs & grönlandsrockarna. Jugend är först ut och den är en riktigt känga mot nazismen,  hatlåten mot Plastic Bertrand är rolig(tänk vad man som  punkare förr retade sig på allt förr)Benzin, En Polismans ord och Fred & Anarki är andra klassiker som bara är så bra. Det är tur att Mats Bodenmalm på Distortion gör detta. Även den outgivna singeln Flumpungar finns med här. Sådan här verksamhet är bara så viktigt och nu känns det som om Swedish Punk Classics kan bli vad Captain Oi är för den engelska punken. Live i Moraparken är mer roligt att ha med än att det är tekniskt fulländat.(ÅTTA) 6/4-04

********
P-NISSARNA-FLUMPUNGAR(SWEDISH PUNKCLASSICS SPC 002CD)

A wonderful porject this one. P-Nissarna gives us a gang of songs from the past plus 4 songs with Kanon which was recorded 1999 with members from P-Nissarna,Troublemakers and Sune Studs & grönlandsrockarna. Jugend is first out and that is a really good punch to the nazis, the hatesong against Plastic Bertrand is funny(think of how much punks was hating things in the past). Benzin, En Polismans Ord and Fred & Anarki is other classic songs which is so good. It´s lucky that Mats Bodenmalm on Distortion does this. And the unreleased single Flumpungar is here too. This sort of records is so important  and it feels like Swedish Punk Classics can be what Captain oi is for the English punk. Live in Moraparken is more fun than it´s technically good.(EIGHT) 6/4-04