PLASTIC MARS-UP TO YOUR NECKS(CD-TIMEZONE RECORDINGS TZ2134)

Denna skivan kom ut 2021 och efter denna har det givits ut ett gäng låtar digitalt. Vi får väl hoppas att de också kommer fysiskt. Oj detta var kul För om du vill ha punkrock som verkligen är en typ av punk som är lätt att sjunga med i så har du verkligen hittat rätt recension. Jag tänker på grupper som Green Day, Queers, McRackins och den typen av mycket melodiska punkband. Kanske inte ett band med de stora politiska texterna men det är en grupp som faktiskt har en stil som verkligen är lätt att tycka om. Jag blir otroligt glad när jag lyssnar på Plastic Mars och blir ännu gladare i de låtarna de sjunger på tyska i. Kul eller kanske skrämmande låt om att folk drunknar i sina telefoner och missar allt om omkring i låten Drowned. Jag kan tänka mig att det finns en del sköna influenser i deras musik men ändå har de på dessa få ackord fått till en riktigt bra egen stil faktiskt och det kanske inte är det lättaste utan att låta jättekonstiga. Detta är ett band som ni verkligen inte får missa om du vill ha en riktigt trevlig stund på lite över 35 minuter. 11/9-2023


********

PLASTIC MARS-UP TO YOUR NECKS(CD-TIMEZONE RECORDINGS TZ2134)

This album came out in 2021 and after this a bunch of songs have been released digitally. Let us hope that they will also come physically. Oops, this was fun, because if you want punk rock that really is a type of punk that is easy to sing along to, then you have really found the right review. I think of groups like Green Day, Queers, McRackins and those kinds of very melodic punk bands. Maybe not a band with the big political lyrics but it is a group that actually has a style that is really easy to like. I get incredibly happy when I listen to Plastic Mars and get even happier in the songs they sing in German in. Fun or maybe scary song about people drowning in their phones and missing everything about in the song Drowned. I can imagine that there are some nice influences in their music but still on these few chords they have got a really good style of their own actually and it may not be the easiest without sounding really strange. This is a band that you really should not miss if you want to have a really nice time of a little over 35 minutes. 11/9-2023