PLAGUE THIRTEEN-PLAGUE THIRTEEN(CD-PHOBIA RECORDS PR 213)

 

Belgiskt band med 6 låtar som är runt 25 minuter långa sammanlagt. Det ä ren tung typ av musik och man kan säkert calla den för crust. En sångare som låter förbannad och gränsen mellan hardcore och death metal suddas ut på något sätt här Men jag tycker väl att den övervägande delen är hardcore och det är väl för att jag gillar det mer. Skivan kanske inte andas optimism om man sager så, varken omslaget även om bilden är vacker så har den en sådan färg så det känns som domedagen och även musiken har den känslan över sig. Men jag gillar det och skivan ger mig styrka på något sätt.  För crust på detta sätt kanske inte är något nytt men det gör den inte sämre för det. Kanske skulle velat ha med texterna på skivan för de är lite svåra att utröna men att bli överkörd är något jag gillar sedan gammalt. Lyssna ni med och känns samma goa känsla. 3/6-2021


*******

PLAGUE THIRTEEN-PLAGUE THIRTEEN(CD-PHOBIA RECORDS PR 213)

Belgian band with 6 songs that are around 25 minutes long in total. It's a very heavy type of music and you can probably call it crust. A singer who sounds angry and desperate and the line between hardcore and death metal is somehow blurred here but I think the majority is hardcore and that's probably because I like it more. The album may not exude optimism if you say so, neither the cover, even if the picture is beautiful, it has such a color so it feels like doomsday and even the music has that feeling over it. But I like it and the album gives me strength in some way. For crust in this way may not be something new but it does not make it bad just because of that. Maybe I would like to include the lyrics on the record because they are a little difficult to find out, but being run over is something I have liked since ancient times. You must listen to it and feel the same good feeling. 3/6-2021