PITFLOOR-ZOMBIES(MINI-CD)

Nya skivan med franska Pitfloor börjar med ett flyglarm och sedan larmar musiken igång och jag tycker nog att de har utvecklats åt rätt håll för jag tycker nog att hardcorepunken tar mer utrymme på den här skivan och det gillar jag. De sjunger både på franska och engelska och det är bra tycker jag. Som sagt denna skivan har verkligen utvecklat gruppen till att bli ett mer stabilt band som verkar veta vilken typ av hardcore de ska spela och de har gjort helt rätt i att spela en mer hardcoreinriktad musik på den här skivan..På Balek blir det ett lite mar rapinspirerat sound och man tänker lite på RATM. Skön låt som ger mig sköna positiva rysningar. De gillar att spela hårt…jag gillar att lyssna på hårt så den ekvationen går bra ihop och jag hoppas att Pitfloor kommer att få många lyssnare med den här skivan för deras tuffa musik är verkligen värd att kolla upp! 30/10-2023


********

PITFLOOR-ZOMBIES(MINI-CD)

 

The new record with French Pitfloor starts with an air raid alarm and then the alarm goes on and I think that they have developed in the right direction because I think that the hardcore punk takes more space on this record and I like that. They sing both in French and English and that ́s good I think. As I said, this record has really developed the group to become a more stable band which seems to know which type of hardcore they should play and they have done the right thing in playing a more hardcoreoriented music on this record. On Balek it ́s a little bit of rap inspired sound and you think a little bit of RATM. Nice song that gives me nice positive shivers. They like to play hard... I like to listen to hard so that equation goes well together and I hope that Pitfloor will get many listeners with this record because their tough music is really worth checking out! 30/10-2023

PITFLOOR-KARMA ONE(MINI-CD)

 

Skumt med denna skiva eftersom den inte ser ut som den gör på nätet…omslaget alltså. Inledningen med Magnetic Attraction låter som om man inte vet alls vad det ska komma för musikstil. När den låten sedan kommer igång är det en låt som trevande maler ner oss och det är en annorlunda stil av hardcore måste jag säga. De lyckas hålla uppe spänningen om man säger så för man vet inte riktigt vad som ska hända. En väldigt lång låt för att vara hardcore eller hardcore crossover som de kallar det. Det är stygg musik de ger oss och jag kan tänka mig att en blir bortskrämda av deras hårda musik men vi som är kvar gillar det och diggar loss till deras fyra debutlåtar och ser framemot nya låtar. Min favoritlåt på den 18 minuter långa skivan är Revolt där de har ett skönt sound och där det går ganska fort många gånger…jag älskar den låten. 30/10-2023


*******

PITFLOOR-KARMA ONE(MINI-CD)

 

Weird with this record because it doesn ́t look like it does on the net... The cover, I mean. The intro with Magnetic Attraction sounds like if you don ́t know what kind of musicstyle it will come. When that song comes on, it's a song that tentatively grinds us down and it's a different style of hardcore, I must say. They manage to keep up the tension if you say so because you don't really know what's going to happen. A very long song to be hardcore or hardcore crossover as they call it. It's naughty music they give us and I can imagine that you get scared away by their hard music but we who are left like it and dig away to their four debut songs and look forward to new songs. My favorite song on the 18 minutes long record is Revolt where they have a nice sound and where it goes pretty fast many times... I love that song. 30/10-2023