PITBULL-VIDA(CD-VIIUDA NEGRA MUSIC VNM 064)

 

Detta band kommer från Colombia och sände denna skiva från Belgien där de är just nu. Colombianska band har jag inte hört så mycket av. Jag älskar när band kommer från lite udda länder(för mig) och när de sjunger på sitt eget språk och det gör ju Pitbull här såklart. En blandning av metal och hardcore är vad Pitbull bjuder oss på. Korta texter efter vad jag kan utläsa som de upprepar gång på gång. Tyngd blandas med vassa gitarrer och en sångare som passar ypperligt på de tunga riffen. Det är inte många lugna stunder man får på skivan och det är nog inte meningen heller för jag tror att Pitbull vill att man ska svettas även om man sitter framför en stereo och lyssnar. Att höra colombianska hardcore en sommardag såhär är inte all förunnat men kan bli så för er också om ni kollar in gruppen. Faktiskt svårt att jämföra med något annat utan ni får skaffa er en egen uppfattning om detta! Mäktigt är det i alla fall! 4/7-2022


*******

PITBULL-VIDA(CD-VIIUDA NEGRA MUSIC VNM 064)

This band is from Colombia and broadcast this record from Belgium where they are right now. Colombian bands I haven't heard much of. I love when bands come from some odd countries (for me) and when they sing in their own language and Pitbull does here of course. A mix of metal and hardcore is what Pitbull offers us. Short texts from what I can deduce that they repeat over and over again. Heaviness is mixed with sharp guitars and a singer who fits perfectly on the heavy riffs. There aren't many quiet moments you get on the record and that's probably not the point either because I think Pitbull wants you to sweat even if you're sitting in front of a stereo listening. Hearing Colombian hardcore on a summer day like this is not all the privilege but can be so for you too if you check out the group. Actually difficult to compare with anything else, but you have to get your own idea of this! Mighty it is, anyway! 4/7-2022