PISSCHARGE-ANATOMY OF ACTION(LPAPOCALIX SLP020)

 

Jag blir lite förvirrad när jag läser texthäftet men efter ett tag förstår jag att de kommer från Hannover i Tyskland. Låttitlar på spanska(???) och engelska och gruppen är tysk. Förvirrande. Skitsamma. Vi kollar in musiken. Eller lyssna in musiken kanske. Det verkar mest som om de sjunger på spanska men det gör inte mig något. Kassandra som sjunger har en röst som verkligen passar in på den snabba musiken. Jag gillar verkligen den här typen av hardcore och i vissa av låtarna  så växelsjunger Kassandra och Filho och jag gillar verkligen när man mixer manlig och kvinnlig sång på det sättet och det ligger nog kvar sedan jag hörde Crass första gången. Musikaliskt då? Visst är det hardcore och kanske svårt att säga precis några band som de låter som och det kanske är bra men gillar ni Crass, Discharge och Napalm Death så gillar ni detta kan jag nog säga med säkerhet. Finns inget att snacka om…köp!! 30/6-2021


*******

PISSCHARGE-ANATOMY OF ACTION(LPAPOCALIX SLP020)

I get a little confused when I read the textbook but after a while I understand that they come from Hanover in Germany. Song titles in Spanish (???) and English and the group is German. Confusing.. Shit the same. We check out the music. Or listen to the music maybe. It mostly seems like they sing in Spanish but it does not matter to me. Kassandra who sings has a voice that really fits in with the fast music. I really like this type of hardcore and in some of the songs Kassandra and Filho sing alternately and I really like when you mix male and female song in that way and it probably remains since I heard Crass for the first time. Musically then? Of course it's hardcore and maybe it's hard to say exactly some bands they sound like and it might be good but if you like Crass, Discharge and Napalm Death you can like this I can probably say for sure. There is nothing to talk about… buy !! 30/6-2021