OUTSIDERS-OUTSIDERS(CD-SOCKIPLAST RECORDS  SOC 003)

 

Med bland andra Stefan(City Saints, Brigades) och Crippa(Attentat, Full metal Jacketz, Troublemakers etc) så spelar Outsiders Ramones på göteborgska. Det är Danne Paulsson som är en Sveriges största Ramonesälskare som gett ut skivan och hela projektet är ju superbt upplagt. Jag älskar den göteborgsa dialekten och man får en slags Troublemakersfeeling trots att man hör att det är Ramones-låter. Varför har ingen gjort detta förut. Ramones på svenska alltså. Ännu bättre är ju att texterna har blivit lite mer innehållsrika än vad de var på Ramones-tid och detta utan att förstöra Ramones-känslan. Jag kommer att lyssna på denna skivan om och om igen. Det mest roliga tycker jag är att det inte ens känns som en coverskiva när allt sjungs på Svenska och jag skulle kunna berömma denna skivan hur mycket som helst men jag nöjer mig med att sätta på den om och om igen! 26/10-2022


*********

OUTSIDERS-OUTSIDERS(CD-SOCKIPLAST RECORDS  SOC 003)

 

With, among others, Stefan (City Saints, Brigades) and Crippa (Attentat, Full metal Jacketz, Troublemakers etc) Outsiders plays Ramones in gothenburg dialect. It is Danne Paulsson who is one of Sweden's biggest Ramones lover who has released the album and the whole project is superbly laid out. I love the gothenburg dialect and you get a kind of Troublemakersfeeling even though you hear it's Ramones sounds. Why hasn't anyone done this before. Ramones in Swedish, that is. Even better is that the lyrics have become a bit more substantive than they were in Ramones days and this without spoiling the Ramones feeling. I will listen to this record over and over again. The most funny thing I think is that it doesn't even feel like a cover record when everything is sung in Swedish and I could praise this record as much as I want but I'm satisfied to put it on again and again! 26/10-2022