OSTATNIA PRÓBA-WE´Z MINEJ(CD)

Polska hardcore- och punkband brukar alltid hålla en hög kvalité.  Det är inget undantag med den här gruppen. De låter arga och det ska man väl göra när man spelar hardcore…annars är det väl ingen idé. De sjunger på polska och det uppskattar jag. Många kanske vill ha det på engelska men jag tror att när man sjunger på sitt hemspråk så lägger man mer tid på texterna och jag tror att det ofta betyder mer. Det kanske inte alltid är så men de här grabbarna ser ut att mena allvar. Så jag tror inte ni blir besvikna om ni har lite öppet sinne med språk och gillar hardcore för då kommer ni självklart att gilla detta mycket. För det är kanske inget nytt de kommer med musikaliskt och varför ska man ändra på ett vinnande koncept när det gäller hardcore. För det handlar ju ofta om snabba låtar och ett vanligt hardcoresound men för oss i andra länder än Polen så blir det ju lite unikt. Jag känner mig i alla fall stark när jag lyssnar på det här för det är musik som man känner i hela kroppen på något sätt! 22/2-2024


*******

OSTATNIA PRÓBA-WE´Z MINEJ(CD)

 

Polish hardcore and punk bands always have a high quality. This group is no exception. They sound angry and that should be done when you play hardcore... Otherwise, there's no point. They sing in Polish and I appreciate that. Many people may want it in English but I think that when you sing in your native language you spend more time on the lyrics and I think that often means more. It may not always be like that, but these guys seem to mean business. So I don ́t think you will be disappointed if you have an open mind with languages and like hardcore because then you will obviously like this a lot. Because it ́s maybe nothing new they come up with musically and why should you change a winning concept when it comes to hardcore. Because it's often about fast songs and a regular hardcore sound but for us in other countries than Poland so is it a little unique. In any case, I feel strong when I listen to this because it's music that you feel in your whole body in some way! 22/2-2024