ORPHANAGE NAMED EARTH-SAUDADE(CD-SANCTUS PROPAGANDA PROP 005)

 

Polsk punk/hardcore har alltid varit bra och jag hoppas inte att detta är något annan känsla jag får. Denna gång sjunger de på engelska och har en förklaring under texterna och det gillar. En hel del uttalande och ljud/musik från aborginer och liknande och en text som I Look beyond berör och det är korta men riktigt bra texter…kanske inte så positive men de ger mig styrka i alla fall. Efter en lugn och vacker inledning i They som är en gitarrbaserad domedagslåt och sedan så brakar det loss…Det är tungt och vackert, aggressivt och mörkt och allt detta på samma gång som det är melodiskt på något vis. Det känns som om de har en ganska egen stil men är jag tvungen att säga några band som säkert har influerat så varför inte säga Amebix, både deathmetal och emocore kan jag tänka också. Det är en skiva som kräver lite grand av lyssnaren och det är kanske inte en skiva som man sätter på som bakgrundsmusik när man ska ha en date eller bara sitta och prata. Den här typen av musik ska man bara ligga och lyssna till och försöka få ihop alla ljud som gruppen erbjuder. Njuta helt enkelt och för de som inte föstår sig på musik av den här stilen kanske det låter helt omöjligt att njuta till detta men jag älskar det! Surpass är en annan låt jag verkligen gillar och då är det mycket för det höga tempot….ojojoj….29/4-2021


********

ORPHANAGE NAMED EARTH-SAUDADE(CD-SANCTUS PROPAGANDA PROP 005)

Polish punk/hardcore has always been good and I do not hope that this is any other feeling I get. This time they sing in English and have an explanation under the lyrics and it likes. A lot of statements and sounds/music from Aborigines and the like and a text that I Look beyond touches and they are short but really good lyrics… maybe not so positive but they give me styrka in any case. After a calm and beautiful introduction in They which is a guitar-based doomsday song and then it breaks loose… It is heavy and beautiful, aggressive and dark and all this at the same time as it is melodic in some way. It feels like they have their own style, but I have to say some bands that have certainly influenced, so why not say Amebix, both deathmetal and emocore, I can think too. It is a record that requires a little more of the listener and it may not be a record that you put on as background music when you have a date or just sit and talk. You should just lie down and listen to this type of music and try to get together all the sounds that the group offers. Simply enjoy and for those who do not understand music of this style it may sound completely impossible to enjoy this but I love it! Surpass is another song I really like and then it's a lot for the high tempo… .wow… .29/4-2021