CONVULSIF-EXTINCT(CD-HUMMUS 079/BITE IT)

 

”A most paradoxical mixture of sound & silence” är tydligen ett uttryck av Charles Darwin som de har med på sin skiva. Visst är musik annolrunda på deras skiva. Det kan vi verkligen enas om och jag tror kanske inte att den kommer att gå högt upp på listorna. Det finns ingen sång på skivan utan det är mest ett tungt sound som har sina lugna och tuffare delar. Som sagt det är ingen lätt musik att ta till sig och man får vara en stark männsiak för att orka med den. Jag är ju så stark så jag gör det men det är kanske musik som skrämmer bort din granne mer än att det är en skiva för listorna om man säger så. Men vill ni ha udda instrumental musik av det hårdare slaget så är ju Convulsif perfekt att lyssna på. 24/9-2020


*****

CONVULSIF-EXTINCT(CD-HUMMUS 079/BITE IT)

"A most paradoxical mixture of sound & silence" is apparently an expression of Charles Darwin that they have on their record. Of course, the music is different on their record. We can really agree on that and I may not think it will go high on the lists. There is no vocals on the record but it is mostly a heavy sound that has its calm and tougher parts. As I said, it is not easy music to absorb and you have to be a strong maniac to cope with it. I'm so strong so I do it, but it's maybe music that scares your neighbor away more than it's a record for the lists if you say so. But if you want odd instrumental music of the harder kind, Convulsif is perfect to listen to. 24/9-2020