N.V.U.-14 DNI(LP-PHR RECORDS PH 312)

 

Som jag förstår det så är denna skivan inspelad 1993 och då för jag den där sköna känslan av att detta är en skiva som man måste ha. Tidsdokument brukar jag kalla det och jag tror att det är rätt och PHR RECORDS är riktigt bra på det. Om man kollar på bilden på gruppen inne i skivan  så är det ganska kul. Det är en känsla jag får att de känner sig jävligt coola. Kanske inte såg så coola ut men låten Az ja budu vojak är en skön uppvisning i snabb Alien Sex Fiend punkig stil. Ni som hört den gruppen fattar vad jag menar. Svårt att sätta gruppen i ett fack egentligen men det klart att punken har varit en sammanbindande faktor för medlemmarna. Men de har lagt in en massa andra musikstilar också och det finns gothmusik tillsammans med andra stilar men allt är alternativ musik och punken vilar över dem hela tiden. Varför inte kolla in gruppen för det känns som de gör något nytt trots att det är 30 år sedan de spelade in skivan. 20/2-2023


*******

N.V.U.-14 DNI(LP-PHR RECORDS PH 312)

 

As I understand it, this record was recorded in 1993 and then I get that nice feeling that this is a record that you have to have. Time documents I usually call it and I think it's right and PHR RECORDS is really good at it. If you look at the picture of the group inside the album, it's pretty fun. It's a feeling I get that they feel damn cool. Maybe it didn't look so cool but the song Az ja budu vojak is a nice display in fast Alien Sex Fiend punky style. Those of you who have heard that group understand what I mean. Hard to put the group in a special style really but it's clear that punk has been a connecting factor for the members. But they've put in a bunch of other styles of music as well and there's goth music along with other styles but it's all alternative music and punk rests over them all the time. Why not check out the group because it feels like they're doing something new even though it's been 30 years since they recorded the record. 20/2-2023