NUIT D´ENCRE-DE L´AUTRE COTÉ(BITUME RECORDS)

 

Sludge/Doom/post Metal står det skrivet i releasebladet och det är kanske inte en fel beskrivning av den här gruppen musik. Tunga låtar är det i alla fall och det kanske inte är musik som man har som hissmusik, begravning eller på en fest för farmor. Det är Franswa Felt som spelar de flesta instrument och får lite hjälp med trummorna. Jag kollar på releasebladet och ser inte vem som sjunger om nu någon sjunger och efter ett tag så verkar det som om det inte finns någon sång.Det verkar efter hand att jag får acceptera att detta är instrumental och det är inte riktigt min grej. Jag vill ha sång men det jag gillar är det malande soundet som ibland uppvägs av lugna partier och det gör skivan lite bättre. Lite sång på detta och det hade varit riktigt bra! 11/10-2022


******

NUIT D´ENCRE-DE L´AUTRE COTÉ(BITUME RECORDS)

 

Sludge/Doom/post Metal is written in the release sheet and it may not be a wrong description of this group of music. Heavy songs are anyway and it may not be music that you have like elevator music, funeral or at a party for grandma. It is Franswa Felt who plays most of the instruments and gets some help with the drums. I look at the release sheet and don't see who is singing if now someone is singing and after a while it seems like there is no vocals. It seems over time that I have to accept that this is instrumental and it's not really my thing. I want vocals but what I like is the hard sound that is sometimes is replaced by calmer parts and that makes the record a little better. A little singing on this and it would have been really good! 11/10-2022